04/03/58
تاس: آمریكا، مصر و اسرائیل طرح كودتا در ایران را بررسی كردند.

نعیم حداد: كشور متبوع وی مخالف هرگونه میانجیگری است، هیچگونه آینده‌ای برای چنین اقدامی وجود ندارد.

04/03/60
احمد سكوتوره: طرح جدیدی برای صلح در عربستان در حال بررسی است

حسنی مبارك اعلام كرد می‌خواهد نیرو به عراق اعزام كند

نگرانی فرانسه از تحولات جنگ (قرارداد فرانسه به عراق بالغ بر 05/1 میلیارد دلار است.)
04/03/64
اقدام مستقیم امریكا در بمباران مقر اصلی سازمانهای طرفدار ایران در دره بقاع لبنان، بمباران شهر مقدسم قم در ایران، حمله به ترمینال نفتی ایران در جزیره خارك و تهدید آمریكا حمله هوایی به بندرعباس در صورت كشته شدن یكی از گروگانهای امریكایی در ایران.

توافق همكاری مشترك عراق و تركیه در سركوب چریكهای كرد.

04/03/66
آلمان عراق را آغازگر جنگ اعلام كرد.

تشكیل نیروهای ضربت توسط آمریكا در منطقه خلیج فارس

04/03/67
تك عراق به شلمچه

تك دشمن در محورهای جنوب خرمشهر – شلمچه و منطقه عملیاتی حلبچه

 

 
 
https://old.aviny.com/archive/War/03/04.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved