آیت الله عباس واعظ طبسی

برای دریافت تصویر با کیفیت روی آن کلیک نمایید

بازگشت به صفحه اصلی تصویرسازی علما


واعظ طبسی,تولیت,آستان قدس,مشهد,رهبری,طبسی,فوت,وفات,آیت الله,تصویر سازی,چهره علما,پوستر,نقاشی چهره,عباس گودرزی

Logo
https://old.aviny.com/album/tasvir-sazi/olama/pages/vaez-tabasi.aspx?&mode=print