شعر خوانی شاعران در حضور مقام معظم رهبری - سال 86
 
ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 عباس براتی پور 752 00:01:55
2 عبد الرضا موسوی 1,523 00:04:07
3 اوالقاسم حسینی 1,092 00:02:53
4 احمد عزیزی 1,035 00:02:43
5 علیرضا بدیع 754 00:01:56
6 علی فرهمند 807 00:02:05
7 علی معلم 1,096 00:02:54
8 علی موسوی گرمارودی 910 00:02:22
9 بهمن ساکی 642 00:01:36
10 بهمن صالحی 932 00:02:26
11 آیت الله گلپایگانی 1,007 00:02:39
12 حبیب نظاری 926 00:02:25
13 غلامعلی حداد عادل 930 00:02:26
14 حمید رضا برقعی 1,435 00:03:52
15 حمید سبزواری 1,600 00:04:20
16 جلیل صفربیگی 1,142 00:03:02
17 جواد زهتاب 879 00:02:17
18 خلیل ذکاوت 1,384 00:03:43
19 مهدی رحیمی 899 00:02:20
20 مریم رزاقی 824 00:02:07
21 محمد علی مجاهدی 2,028 00:05:33
22 محمدرضا سهرابی نژاد 1,811 00:04:56
23 مرتضی حیدری 1,036 00:02:44
24 نغمه مستشار نظامی 804 00:02:04
25 ناصر فیض 1,150 00:03:03
26 ناصر حامدی 613 00:01:31
27 راحله معماریان 874 00:02:16
28 صابر موسوی 676 00:01:42
29 سارا حیدری 1,136 00:03:01
30 وحید طلعت 1,556 00:04:12
31 ولی الله کلامی 1,700 00:04:37
32 یوسفعلی میر شکاک 1,014 00:02:40
33 سخنرانی پایانی رهبری 3,665 00:10:12

برای دانلود صداهای مرحوم آغاسی، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Logo
https://old.aviny.com/Voice/sorud-tavashih/sher/sher-rahbari-86/index.aspx?&mode=print