سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین صدیقی

سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین صدیقی
  
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

 

حجت الاسلام والمسلمین صدیقی (راه های بندگی)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان  
1 جلسه اول 6,521 00:36:39
2 جلسه دوم 5,474 00:30:41
3 جلسه سوم 6,823 00:38:22
4 جلسه چهارم 8,653 00:48:47
5 جلسه پنجم 6,734 00:37:52
6 جلسه ششم 2,823 00:15:37
7 جلسه هفتم 7,560 00:42:33
8 جلسه هشتم 8,379 00:47:13
9 جلسه نهم 9,887 00:55:48
10 جلسه دهم 7,567 00:42:36
11 جلسه یازدهم 5,882 00:33:01
12 جلسه دوازدهم 7,399 01:02:28
13 جلسه سیزدهم 6,959 00:58:43
14 جلسه چهاردهم 7,858 00:44:15
15 جلسه پانزدهم 6,654 00:56:07
16 جلسه شانزدهم 6,600 00:55:39
17 جلسه هفدهم 5,023 00:42:11
18 جلسه هجدهم 6,077 00:51:11
19 جلسه نوزدهم 5,029 00:42:15
20 جلسه بیستم 6,975 00:58:51
21 جلسه بیست و یکم 6,439 00:36:11
22 جلسه بیست و دوم 9,903 00:55:53
23 جلسه بیست و سوم 7,133 00:40:08
24 جلسه بیست و چهارم 10,329 00:58:18
25 جلسه بیست و پنجم 9,962 00:56:13
26 جلسه بیست و ششم 9,858 00:55:38
27 جلسه بیست و هفتم 10,192 00:57:32
28 جلسه بیست و هشتم 6,083 00:34:09
29 جلسه بیست نهم 9,433 00:53:13
30 جلسه سی ام 7,987 00:44:59
31 جلسه  سی و یکم 8,285 00:46:41
32 جلسه سی و دوم 8,513 00:47:59
33 جلسه  سی و سوم 7,630 00:42:58
34 جلسه سی و چهارم 8,133 00:45:49
35 جلسه سی و پنجم 7,092 00:39:54
36 جلسه سی و ششم 5,823 00:32:41
37 جلسه سی و هفتم 7,074 00:39:48
38 جلسه سی و هشتم 7,845 00:44:11
39 جلسه سی و نهم 7,820 00:44:02
40 جلسه چهل ام 7,738 00:44:34
41 جلسه چهل و یکم 7,641 00:43:34
42 جلسه چهل و دوم 9,399 00:43:01
43 جلسه چهل وسوم 7,656 00:53:01
44 جلسه چهل و چهارم 5,371 00:41:29
45 جلسه چهل و پنجم 5,827 00:32:42
46 جلسه چهل وششم 5,606 00:31:26
47 جلسه چهل و هفتم 5,942 00:33:21
48 جلسه چهل و هشتم 5,541 00:31:04
49 جلسه چهل و نهم 6,752 00:37:58
50 جلسه پنجاه ام 5,491 00:30:47
51 جلسه پنجاه و یکم 6,479 00:36:25
52 جلسه پنجاه و دوم 6,753 00:37:58
53 جلسه پنجاه و سوم 5,573 00:31:15
54 جلسه پنجاه و چهارم 8,223 00:46:20

 

 

 

حضرت زهرا (س)

ردیف موضوع حجم (KB) زمان
1 سخنرانی استاد صدیقی در دومین شب از مراسم فاطمیه دوم حسینیه امام خمینی در سال 93 11,063 0:46:52
2 سخنرانی استاد صدیقی در دومین شب از مراسم فاطمیه دوم حسینیه امام خمینی در سال 91 6,431 0:36:34
 

حضرت زینب (س)

ردیف موضوع حجم (KB) زمان
1 اوصاف زینب 3,821 0:26:11
2 شخصیت زینب 1,092 0:09:16

 

Logo
https://old.aviny.com/Voice/Sokhanrani/seddighi/seddighi.aspx?&mode=print