سخنرانی های قرآنی
 
 
حجت الاسلام دهشیری
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 پرهیز از عیب جویی 1,829 00:14:28 آیات و نکات قرآنی
2 تشکر و قدردانی 1,799 00:14:45
3 خیر خواهی و دلسوزی 1,757 00:14:19
4 وظایف متقابل زوجین 1,808 00:14:41
5 زن و شوهر در خانه امین باشند 1,775 00:14:56
6 خوش اخلاقی در خانه 1,828 00:14:56
7 حقوق متقابل زن و شوهر 1,716 00:13:58
8 حقوق متقابل زن و شوهر 1,740 00:14:11
9 حقوق مادر بر فرزندان 1,755 00:14:18
10 حقوق والدین بر فرزندان 1,827 00:14:55
11 اطاعت از پدر و مادر 1,796 00:14:39
12 حقوق والدین 1,830 00:14:57
13 احترام به پدر و مادر 1,814 00:14:48 

Logo
https://old.aviny.com/Voice/Sokhanrani/mozuyi/qoran.aspx?&mode=print