سخنرانی های محرم 94
ردیف توضیحات حجم(KB) زمان
1 دانلود جلسه اول 38،904 00:47:19
2 دانلود جلسه دوم 27,969 00:59:30
3 دانلود جلسه سوم 47,904 00:51:00
4 دانلود جلسه چهارم 65,644 00:46:37
5 دانلود جلسه پنجم 27,186 00:57:49
6 دانلود جلسه ششم 23,371 00:49:41
7 دانلود جلسه هفتم 22,371 00:48:33
8 دانلود جلسه هشتم 21,895 00:48:15
9 دانلود جلسه نهم 20,134 00:45:18
10 دانلود جلسه دهم 22,344 00:47:58
11 دانلود جلسه یازدهم 23,681 00:50:21
12 دانلود جلسه دوازدهم 42,992 00:45:46
13 دانلود جلسه سیزدهم 47,573 00:50:39
14 دانلود جلسه چهاردهم 42,533 00:45:17
15 دانلود جلسه پانزدهم 41,925 00:44:38
16 دانلود جلسه شانزدهم 49,539 00:52:45
17 دانلود جلسه هفدهم 47,931 00:51:02
18 دانلود جلسه هجدهم 54,141 00:57:40
19 دانلود جلسه نوزدهم 44,078 00:46:56


تحریم
ردیف توضیحات حجم(KB) زمان
1 تحریم یا پورشه 2,924 00:08:18

 

اشرافیت
ردیف توضیحات حجم(KB) زمان
1 سخنرانی شنیدنی سیاسی(اشرافیت) 6,512 00:21:57

 

سیر و سفر آخرت
ردیف توضیحات حجم(KB) زمان
1 دانلود جلسه اول 5,252 00:29:26
2 دانلود جلسه دوم 6,796 00:38:11
3 دانلود جلسه سوم 8,208 00:46:15
4 دانلود جلسه چهارم 8,310 00:46:49
5 دانلود جلسه پنجم 7,761 00:43:42
6 دانلود جلسه ششم 6,888 00:38:44
7 دانلود جلسه هفتم 7,980 00:44:57
8 دانلود جلسه هشتم 8,735 00:49:14
9 دانلود جلسه نهم 10,820 01:01:06
10 دانلود جلسه دهم 6,419 00:36:04
11 دانلود جلسه یازدهم 9,340 00:52:41
12 دانلود جلسه دوازدهم 7,751 00:43:39
13 دانلود جلسه سیزدهم 7,595 00:42:45
14 دانلود جلسه چهاردهم 8,968 00:50:34
15 دانلود جلسه پانزدهم 8,921 00:50:18

 

سخنرانی های حجت الاسلام محسن قنبریان
سلسله مباحث پدیده های پایانی در قرآن که بسیار جذاب وشنیدنی می باشد توسط استاد محسن قنبریان ارائه شده است و بسیار مورد استقبال علاقه مندان به مباحث آخرالزمانی بوده و نکته قابل توجه تکیه بر قرآن می باشد که مباحث را بسیار جذاب تر نموده است، درضمن جلسه اول مباحث کلی و فهرست سلسله مباحث بود که متاسفانه ضبط نشده ولی مباحث اصلی از جلسه دوم ضبط شده:
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
پدیده های پایانی در قرآن
ردیف توضیحات حجم(KB) زمان
1 جلسه اول (ضبط نشده) --- ---
2 دانلود جلسه دوم 6,638 00:37:44
3 دانلود جلسه سوم 6,253 00:35:33
4 دانلود جلسه چهارم 6,260 00:35:35
5 دانلود جلسه پنجم 6,047 00:34:23
6 دانلود جلسه ششم 6,534 00:37:09
7 دانلود جلسه هفتم 7,451 00:42:22
8 دانلود جلسه هشتم 7,396 00:42:03
9 دانلود جلسه نهم 6,422 00:36:30
10 دانلود جلسه دهم 6,411 00:36:27
11 دانلود جلسه یازدهم 7,251 00:41:13
12 دانلود جلسه دوازدهم 7,535 00:42:51
13 دانلود جلسه سیزدهم 7,388 00:42:00
14 دانلود جلسه چهاردهم 9,299 00:52:52
15 دانلود جلسه پانزدهم 7,880 00:44:48
16 دانلود جلسه شانزدهم 7,877 00:44:47
17 دانلود جلسه هفدهم 8,542 00:48:34
18 دانلود جلسه هجدهم 6,626 00:37:40
19 دانلود جلسه نوزدهم 7,663 00:43:34
20 دانلود جلسه بیستم 5,041 00:28:39
21 دانلود جلسه بیست و یکم 7,614 00:43:18
22 دانلود جلسه بیست و دوم 7,162 00:40:43
23 دانلود جلسه بیست و سوم 7,643 00:43:27
24 دانلود جلسه بیست وچهارم 8,621 00:49:01

 

ایمان مستقر
ردیف توضیحات حجم(KB) زمان
1 دانلود جلسه اول 8,145 00:46:19
2 دانلود جلسه دوم 9,343 00:53:09
3 دانلود جلسه سوم 8,436 00:47:59

 

عاشورا در عرفان حافظ
ردیف توضیحات حجم(KB) زمان
1 دانلود جلسه اول 7,002 00:39:49
2 دانلود جلسه دوم 5,959 00:33:53

 

آخرین کرب و بلا
ردیف توضیحات حجم(KB) زمان
1 دانلود جلسه اول 6,783 00:38:35
2 دانلود جلسه دوم 8,110 00:46:07
3 دانلود جلسه سوم 9,967 00:56:41
4 دانلود جلسه چهارم 9,828 00:55:54
5 دانلود جلسه پنجم 10,121 00:57:34
6 دانلود جلسه ششم 9,422 00:53:35
7 دانلود جلسه هفتم 9,729 00:55:20
8 دانلود جلسه هشتم 10,508 00:59:46
9 دانلود جلسه نهم 10,406 00:59:11
10 دانلود جلسه دهم 10,096 00:57:25
11 دانلود جلسه یازدهم 9,358 00:53:13
12 دانلود جلسه دوازدهم 8,547 00:48:37
13 دانلود جلسه سیزدهم 12,702 01:12:15


Logo
https://old.aviny.com/Voice/Sokhanrani/ghanbarian/ghanbarian.aspx?&mode=print