سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان

سخنرانی های حجت الاسلام انصاریان
 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

 

دهه سوم صفر (هیئت خادمین شهدای گمنام یزد 1394)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 شب اول 6,169 00:51:58 خیر و شر
2 شب دوم 7,663 01:04:43
3 شب سوم 7,053 00:59:31
4 شب چهارم 6,996 00:59:02
5 شب پنجم 7,441 01:02:50
6 شب ششم 7,613 01:04:18
7 شب هفتم 7,438 01:02:48
8 شب هشتم 5,754 00:49:04

دهه دوم صفر (مسجد حضرت معصومه(س)کرج)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 شب اول 5,316 00:44:41
2 شب دوم 6,172 00:52:00 تفسیر قرآن
3 شب سوم 6,064 00:51:05
4 شب چهارم 5,675 00:47:45
5 شب پنجم 5,763 00:48:31
6 شب ششم 5,642 00:47:29
7 شب هفتم 5,985 00:50:24
8 شب هشتم 5,882 00:49:31
9 شب نهم 5,652 00:47:34
10 شب دهم 5,919 00:49:50

دهه سوم محرم (هیئت سجادیه سال1394)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 شب اول 5,789 00:48:44 خیر و شر
2 شب دوم 6,543 00:55:10
3 شب سوم 5,044 00:42:22
4 شب چهارم 6,049 00:50:57
5 شب پنجم 6,455 00:54:25
6 شب ششم 5,557 00:46:45
7 شب هفتم 3,815 00:31:53
8 شب هشتم 6,575 00:55:26
9 شب نهم 6,851 00:57:48

دهه اول محرم (مسجد امیر سال1394)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 عصر روز اول محرم 18,120 00:38:29 شرح زیارت وارث
2 عصر روز دوم محرم 20,872 00:44:21
3 عصر روز سوم محرم 19,701 00:41:51
4 عصر روز چهارم محرم 19,575 00:41:35
5 عصر روز پنجم محرم 20,264 00:43:03
6 عصر روز ششم محرم 21,711 00:46:09
7 عصر روز هفتم محرم 21,162 00:44:58
8 عصر روز هشتم محرم 17,597 00:37:22
9 عصر روز تاسوعا حسینی 20,950 00:44:31
10 عصر روز عاشورا حسینی 17,309 00:36:45

 

دهه اول محرم (هیئت صاحب الزمان عج سال1394)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 شب روز اول محرم 5،199 00:43:42 تجارت و خسارت
2 شب روز دوم محرم 4,971 00:41:45
3 شب روز سوم محرم 4,989 00:41:54
4 شب روز چهارم محرم 5,305 0044:36
5 شب روز پنجم محرم 5,064 00:42:33
6 شب روز ششم محرم 5,084 0042:43
7 شب روز هفتم محرم 5,950 00:50:06
8 شب روز هشتم محرم 5,612 00:47:13
9 شب روز تاسوعا حسینی 4,954 00:41:36
10 شب روز عاشورا حسینی 4,689 00:39:20

 

دهه اول محرم (حسینیه همدانیها سال1394)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 شب روز اول محرم 4,927 00:41:22 دنیا
2 شب روز دوم محرم 5,144 00:43:13
3 شب روز سوم محرم 5,754 00:48:26
4 شب روز چهارم محرم 4,814 0040:25
5 شب روز پنجم محرم 4,973 00:41:46
6 شب روز ششم محرم 5,444 00:45:47
7 شب روز هفتم محرم 4,674 00:39:13
8 شب روز هشتم محرم 5,635 00:47:25
9 شب روز تاسوعا حسینی 4,869 00:40:52
10 شب روز عاشورا حسینی 5,557 00:46:45

 

سبک زندگی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 روش صحیح زندگی 6,185 00:52:06 روش صحیح زندگی
2 آیا گناه و عصیان در فطرت انسان است؟ 6,463 00:54:29
3 پروردگار و صفات 6,341 00:53:26
4 بندگی خدا 6,179 00:52:03
5 حکمت تغییر عناصر بدن 6,447 00:54:21
6 مذمت ناشکری 6,235 00:52:32
7 آیه پیرامون بعثت رسول خدا 6,011 00:50:37
8 امتحان و آزمایش از جانب پروردگار 6,425 00:54:10

 

 

عقیدتی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه 1 7,312 01:02:24 نور معرفت - رمضان 91
2 دانلود جلسه 2 7,526 01:04:13
3 دانلود جلسه 3 7,790 01:06:29
4 دانلود جلسه 4 9,873 01:07:21
5 دانلود جلسه 5 7,265 00:49:33
6 دانلود جلسه 6 12,029 01:22:03
7 دانلود جلسه 7 8,709 00:59:24
8 دانلود جلسه 8 8,905 01:00:44
9 دانلود جلسه 9 9,528 01:04:59
10 دانلود جلسه 10 7,842 00:59:26
11 دانلود جلسه 11 8,015 01:00:46
12 دانلود جلسه 12 8,576 01:05:02
13 دانلود جلسه 13 6,391 00:48:28
14 دانلود جلسه 14 7,331 00:55:36
15 دانلود جلسه 15 9,110 01:09:05
16 دانلود جلسه 16 8,262 01:02:39
17 دانلود جلسه 17 7,811 00:59:14
18 دانلود جلسه 18 6,083 00:46:07
19 دانلود جلسه 19 6,563 00:49:46
20 دانلود جلسه 20 6,597 00:50:01
21 دانلود جلسه 21 8,672 01:05:45
22 دانلود جلسه 22 8,118 01:01:33
23 دانلود جلسه 23 9,110 01:09:05
24 دانلود جلسه 24 8,545 01:04:48
25 دانلود جلسه 25 8,118 01:01:33
26 دانلود جلسه 26 1,386 00:10:31
27 دانلود جلسه 27 10,611 01:20:28
28 دانلود جلسه 28 7,772 00:52:59
29 دانلود جلسه 29 7,855 00:59:34
 
 

حضرت زهرا(س)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 سخنرانی حجت الاسلام انصاریان به مناسبت ایام فاطمیه با عنوان «حقوق مردم نسبت به یکدیگر» 3940 0:32:07 شهادت حضرت زهرا(س)
2 بخش اول سخنرانی حجه الاسلام انصاریان ( درایام فاطمیه) در مورد ملاک برتری زن و مرد در قرآن 3330 0:27:04
3 بخش دوم سخنرانی حجه الاسلام انصاریان ( درایام فاطمیه) در مورد ملاک برتری زن و مرد در قران 2970 0:24:42
 

امام حسین (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 12,888 0:54:59 معرفت عاشورایی
و انواع معرفت انسان
 

امام صادق (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود حکایت اول 593 0:04:13 حکایات کوتاه
در مورد امام صادق (ع)
2 دانلود حکایت دوم 445 0:01:40
3 دانلود حکایت سوم 460 0:01:15
4 دانلود حکایت چهارم 1,158 0:02:17
5 دانلود حکایت پنجم 546 0:03:16
6 دانلود حکایت ششم 896 0:01:32
7 دانلود حکایت هفتم 1,493 0:02:32
 

امام کاظم (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 آیین بندگی 248 0:01:01 فضایل و کرامات
امام موسی کاظم (ع)
2 پس دادن فدک 1,349 0:05:43
3 روایتی از امام 972 0:04:06
4 عبادت به روش پیامبر 1,285 0:05:26
5 علی بن یقطین 723 0:03:02
6 فایده صدقه 136 0:00:32
7 تهایت کرامت انسانی 825 0:03:28
8 کرامت 251 0:01:01
 

امام رضا (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 5,781 0:48:07 معارف امام رضا (ع)
2 دانلود جلسه دوم 5,486 0:45:40
3 دانلود جلسه سوم 6,004 0:49:59
4 دانلود جلسه چهارم 3,694 0:30:44
5 دانلود جلسه پنجم 5,713 0:47:34
6 دانلود جلسه ششم 4,464 0:37:09
7 دانلود جلسه هفتم 5,724 0:48:48
8 دانلود جلسه هشتم 5,862 0:49:58
 

امام جواد (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 مریض در بستر 1,165 0:04:56 حکایاتی از امام جواد (ع)
 

امام حسن عسکری (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 1 1,935 0:05:29 میلاد امام حسن عسکری(ع)
2 دانلود 2 603 0:01:42
 

شهید بهشتی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود (جدید) 1,287 0:05:23 در مورد شهید بهشتی