شرح صوتی عملیات ها

درآمدی بر 8 سال دفاع مقدس

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 8 سال دفاع مقدس 22,835 01:04:43

1. عملیات عاشورا

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میمک 1,395 0:03:51
2 عاشورا 1 642 0:01:42
3 عاشورا 2 492 0:01:16
4 عاشورا 3 868 0:02:21
5 عاشورا 4 1,489 0:04:07

2. عملیات بدر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عملیات بدر 2,377 0:06:38

3. عملیات بیت المقدس

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 بیت المقدس 1 3,811 0:08:02
2 بیت المقدس 2 1,464 0:04:02
3 بیت المقدس 3 1,438 0:03:58
4 بیت المقدس 4 1,218 0:02:52
5 بیت المقدس 5 867 0:02:20
6 بیت المقدس 6 923 0:02:30
7 بیت المقدس 7 1,095 0:02:34

3. عملیات در محور کرخه - دزفول

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عملیات در محور کرخه دزفول 413 0:00:57

4. عملیات در محور شحیطیه

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عملیات در محور شحیطیه 559 0:01:01

5. عملیات امام علی علیه السلام

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 امام علی (ع) 1,753 0:03:34

6. عملیات امام مهدی عجل الله فرجه

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 امام مهدی (ع) 1,278 0:02:55

5. عملیات فرمانده کل قوا ، خمینی روح خدا

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فرمانده کل قوا خمینی روح خدا 1,753 0:03:34

6. عملیات فتح

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فتح 1 1,385 0:03:43
2 فتح 2 556 0:01:21
3 فتح 3 724 0:01:50
4 فتح 4 1,033 0:02:43
5 فتح 5 1,067 0:02:48
6 فتح 6 681 0:01:43
7 فتح 7 932 0:02:25
8 فتح 8 817 0:02:06
9 فتح 9 810 0:02:04
10 فتح 10 791 0:02:01

7. عملیات فتح المبین

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 فتح المبین 1,589 0:04:17

8. عملیات قادر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 قادر 928 0:02:25

9. عملیات قدس

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 قدس 1 1,054 0:02:46
2 قدس 2 711 0:01:48
3 قدس 3 1,537 0:04:09
4 قدس 4 1,547 0:04:10
5 قدس 5 710 0:01:47

10. عملیات حسین ابن علی علیه السلام

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حسین ابن علی علیه السلام 540 0:00:59

11. عملیات کربلا

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کربلا 1 2,365 0:06:30
2 کربلا 2 1,177 0:03:07
3 کربلا 3 1,48 0:03:59
4 کربلا 4 1,777 0:03:07
5 کربلا 5 3,240 0:08:59
6 کربلا 6 1,235 0:03:17
7 کربلا 7 740 0:01:53
8 کربلا 8 1,046 0:02:45
9 کربلا 9 613 0:01:31
10 کربلا 10 1,654 0:04:29

12. عملیات خیبر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 خیبر 2,943 0:08:08

13. عملیات محدود در محور شوش دانیال

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شوش دانیال 342 0:00:45

14. عملیات مطلع الفجر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مطلع الفجر 1,241 0:02:28

15. عملیات مرصاد

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مرصاد 1,986 0:05:25

16. عملیات محمد رسول الله (ص)

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  محمد رسول الله (ص) 1,991 0:04:04

17. عملیات محرم

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  محرم 2,203 0:06:02

18. عملیات محرم

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  محرم 2,203 0:06:02

19. عملیات مولای متقیان - مقابله با حمله دشمن در چزابه

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مولای متقیان 1,200 0:02:23

20. عملیات مسلم ابن عقیل

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مسلم بن عقیل 1,247 0:02:29

21. عملیات نصر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 نصر - هویزه 1,498 0:02:58
2 نصر 1 514 0:01:14
3 نصر 2 570 0:01:24
4 نصر 3 508 0:01:13
5 نصر 4 1,205 0:03:12
6 نصر 5 808 0:02:04
7 نصر 6 729 0:01:51
8 نصر 7 965 0:02:31
9 نصر 8 2,069 0:04:51
10 نصر9 747 0:01:54

22. عملیات ام الحسنین

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ام الحسنین 753 0:01:26

23. عملیات پل نادری

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 پل نادری 961 0:01:53

24. عملیات رمضان

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 رمضان - زمینه ای برای عملیات ثامن الائمه 478 0:00:51
1 رمضان - ورود به خاک عراق 3,788 0:07:54

25. عملیات ثامن الائمه

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  ثامن الائمه 2,385 0:06:33

26. عملیات ثارالله

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  ثارالله 712 0:01:21

27. عملیات شهید مدنی

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شهید مدنی 425 0:00:44

28. عملیات شهید شیخ فضل الله نوری

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شهید شیخ فضل الله نوری 374 0:00:50

29. عملیات تحریر القدس

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تحریر القدس 1,398 0:02:48

30. عملیات طریق القدس

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 طریق القدس 2,177 0:04:28

31. عملیات توکل

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 توکل 1,148 0:02:16

32. عملیات والفجر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 والفجر مقدماتی 1,221 0:03:15
2 والفجر 1 1,444 0:03:53
3 والفجر 2 1,634 0:03:19
4 والفجر 3 2,046 0:04:11
5 والفجر 4 1,386 0:03:43
6 والفجر 5 1,279 0:02:33
7 والفجر 6 855 0:02:12
8 والفجر 8 3,492 0:09:42
9 والفجر 9 1,188 0:03:09
10 والفجر 10 2,173 0:05:57

32. عملیات ظفر

ردیف

عنوان

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عملیات ظفر 1 - جزیره مینو 304 0:00:38
2 عملیات ظفر 1 - آزادسازی شهر کانیماسی 758 0:01:56
3 عملیات ظفر 2 273 0:00:33
4 عملیات ظفر 2 - نامنظم 825 0:02:07
5 عملیات ظفر 3 - 1 303 0:00:38
6 عملیات ظفر 3 - 2 769 0:01:57
7 عملیات ظفر 4 - 1 271 0:00:32
8 عملیات ظفر 4 - 2 699 0:01:46
9 عملیات ظفر 5 1,143 0:03:01
10 عملیات ظفر 6 1,079 0:02:50
11 عملیات ظفر 7 802 0:02:03
 

برای دانلود صداها ، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Logo
https://old.aviny.com/Voice/Defae_moghadas/amaliat/amaliat.aspx?&mode=print