پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 1378

بسم الله الرحمن الرحيم
يا مقلب القلوب والابصار,يا مدبر الليل و النهار,يا محول الحول و الاحوال,حول حالنا الى احسن الحال

فرا رسيدن عيد سعيد نوروز را به همه هـم ميهنان عزيز و ايرانيان در داخل كشـور, با هـر نقطه ديگـر از جهان, همچنيـن به ملتهايـى كه عيـد نوروز را گرامى مى دارند- مخصـوصا ملتهاى فارسى زبان, مثل تاجيكستان و افغانستـان - تبريك عرض مـى كنـم, به خصـوص فـرا رسيـدن عيــــد را به خانواده هاى ايثارگر و خدمتگزارى كه با جان خـود, با سلامت و با عزيزان خـود, به اين كشـور و اين انقلاب و ايـن ملت خدمت كردند- خانواده عزيز شهيـدان, جانبازان و خانـواده هاى محتـرمشان, آزادگان و ديگران تبـريك عرض مى كنم.
از خداوند گرداننده دلها و ديده ها مسالت مى كنـم و مـى خـواهـم كه دل ملت ايران را شاد و پر اميد كنـد و قلبهاى آنها را سرشار از مهربانـى و صميميت و محبت بگرداننـد و ديدگان آنها را با نشان دادن آفاق روشـن از آينده, روشن كند.
سالى كه پشت سـر گذاشتيـم- مثل هميشه سالـى مشتمل بـر شيرينـى هاى و تلخى ها بـود. آنچه در طول ايـن سال- بخصـوص در نيمه دوم- براى ما تلخ بـود از لحاظ وضع زنـدگـى و به خاطـر وضع اقتصادى و گرانـى, سختيها و فشـارهـايـى كه بـر بعضـى از قشـرهـاى كشـور, وارد مـى شد.
اميدواريـم خداوند متعال كمك بكند كه مسئولان كشور, با همت والا و با تلاش خـود و با كمك مردم بتـوانند مشكلات زنـدگـى, مشكلات اقتصادى و همه انـواع مشكلات را از سر راه ملت ايران بخصـوص طبقات ضعيف- بردارند, ان شاء الله خداى متعال كمك خواهد كرد و تـوفيق خـواهد داد و ايـن گامها برداشته خواهد شد.
البته موفقيتهاى بزرگ و شيرينيهاى مطلـوب هـم در سال گذشته بـود كه مظهر همه آنها حضـور مردم در صحنه هاى گوناگون سياسى, در دو انتخابات, در دو راهپيمـايـى مهم و در صحنه مسـايل كشـور بود.
اميدواريم كه روز به روز ملت ايران, با استحكام, با قـدرت, با اميد و آگاهـى هر چه بيشتر, در راه هدفهاى بزرگ خـود پيـش برونـد و تـوفيق پيدا كنند.
سالى كه در اين ساعت و در ايـن روز آغاز مى شود, سالى است با اميدها و با امكانات فراوان و انشاء الله با تـوكل به خـدا, سالـى متناسب با خواستها و ارزشهاى ملت ايران است.
از مهمترين خصوصيات امسال, اين است كه مصادف با صدميـن سال ولادت امام بزرگـوار ماست, به هميـن مناسبت جـا دارد كه ايـن سال را, سـال امـام خمينـى (رحمه الله عليه) بدانيم و بناميـم. فقط هـم ناميدن و عنـوان, كافى نيست, بايد ان شاء الله همه سعى كنند شخصيت بزرگـوار امام خمينى را بـا همان ابعاد عظيـم, به درستـى شناسايـى كننـد و خصـوصيات آن را انشاء الله در زندگى خـود و زندگى ملت و عرض و طول معنوى كشور, اعمال و پياده كنند.
طبق ارزيابى مـن, امام بزرگـوار ما مظهر تجديد حيات تاريخى ملت ايران است, ملت ايران در طول قرنهاى متمادى گذشته- محكوم حاكميت كسانى بـود كه اساس حكـومت و مشـروعيت آنها متكـى به زور بـود, با زور و بـا راه انداختـن كشتارها و حوادث خونين, بر سر كار مىآمدند. حكام ايـن كشور, مدتـى را با جباريت و استبداد و خـودكامگى زندگى مى كردند. البته بعضى انسانهاى با توان و با عرضه اى هـم بـودند كه مى توانستند در همان مدت, لااقل اقتدار ملت ايران را به نحـوى در ميدانى از ميدانها نشان بدهند, ولى بعضى هميـن را هم نداشتند بعد هـم كه از دنيا مى رفتند, وراث آنها فرزند آنها, برادر يا برادر زاده آنها- بـدون هيچ استحقاقـى بر سركار مىآمد, بدون ايـن كه مردم, هيچ نقشى در گزينش, در انتخاب و درخواستـن و پذيـرفتـن و پسنـديـدن آنها داشته بـاشند.
ملت ايران, قرنها اين جـورى زندگى كرده بـود, آخرين آنها هميـن حكومت وابسته و فاسـدى بـود كه با كـودتا سركار آمـد و در طـول پنجاه و چند سال, با ديكتاتـورى حكمـرانـى كـرد و با چـوب حـراج زدن به هستـى ملت ايـران, سـالهاى آخـر حكـومت خـود را گذرانـد.
امام بزرگوار, با فكر روشـن و منش خردمندانه خود, با اراده و تصميم قـوى و قاطع خود, با روحيات و خصلتهاى والاى انسانى خـود, و با تعبد و ايمان حقيقـى به دين كه در وجـود او بـود- با ايـن چند خصـوصيت ممتاز تـوانست انعكاس دهنده آرزوهاى مردم بشـود و فرياد مردم, ندا و خـواست مردم را تجسـم و تبلور ببخشد. وقتى كه مردم خواستهاى خود را در وجـود اين مرد و در پيام او منعكـس ديدند, به دنبال او حركت كردند ايـن موج خروشان و ايـن درياى عظيـم و طوفانى, توانست كارهاى بزرگى بكند و ملت را از آن وضعيت, نجات داد و ايران و ايرانـى در مسير جديدى قدم گذاشت در مسير حضـور مردم, انتخاب مردم, اهميت دادن به خـواست و عقيـده و گـرايـش مـردم, در اهميت دادن به مصلحت و نفع و سـود مـردم و در ارزش بخشيـدن به شخصيت و عزت ملت ايـران و در ايـن راه, قـدم بـرداشت.
امام بزرگوار ما و جمهورى اسلامـى- به فضل پـروردگار- در هميـن راه, پيش رفت. امـروز ملت ايـران در دنيـا, ملت عزيزى است, در درون خـود احســـاس تـوانايى و اقتدار و عزت مـى كند. ملت ايران, از تحقير قدرتهاى بزرگ و ظالـم و سلطه گران, خـود را نجات داد. ملت ايران در مسير ايجاد زندگى خـوب و مطلـوب حيات طيبه قرار گرفت. البته ايـن مسير, به سـرعت و بـى مانع طـى نمـى شـود, اما اگر ملت ايران و برگزيدگان آنها يعنـى مسئولان كشـور با همان خصـوصياتى كه امام بزرگـوار ما مظهر آن بـود, يعنى فكر روشـن و روشـن خـردمنـدانه, سپـس اراده و تصميـم و عزم راسخ و قاطع و آنگاه, خلقيات انسانى و والا و بالاخره, تديـن و تعبـد و ايمان دينـى و اعتقاد راسخ به ارزشهاى اسلامـى و قـرآنـى كه ايـن چهار خصـوصيت, چهار خصوصيت ممتاز امام و راه امام بوده است و ان شاء الله خـواهد بـود در هميـن مسير حـركت بكنند, ان شاء الله به اهـداف بزرگ خـواهنـد رسيـد.
مـن اميـدوارم امسال كه سـال امام خمينـى و زنـده كننـده ياد امـام بزرگوار و فرصتى براى بررسى هر چه بيشتر در زندگى و خصـوصيات و اهداف و غايات مـورد نظر آن بزرگـوار است, سال مباركى براى ملت ايران و سال موفقيتهاى بزرگ براى مسئولان كشـور باشد, سالى باشد كه ان شاء الله ما بتـوانيـم ايـن راه روشن را با عزم قاطع و با فكر روشـن, هر چه بهتـر ادامه بدهيم و پيش ببريم.
از مسئولان كشـور هـم مـى خـواهـم كه خـود را هـر چه بيشتـر با هميـن خصـوصيات, تطبيق بكنند, در خدمت مردم و براى مردم باشند و سعى در رفع مشكلات مردم بكنند.
البته- بلاشك- مسئولين دلسوز كشور, در هميـن راه قدم مى گذارند و سير مى كنند و هميـن جور هم عمل مى كنند, مـن تاكيد مى كنـم كه هر چه بيشتر, همه وجـود و همه تـوان خـود را به كـار ببـرند.
از آحاد ملت عزيز هم مى خواهـم كه مثل هميشه, پشت سر مسئولان و همراه و كمك كار آنها باشند, تا ملت و دولت بتـواننـد بـر دشمنيهاى دشمنان, فايق بيايند و انشاء الله كشور و ملت را به اهداف بزرگ خـود برسانند.

و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

Logo
https://old.aviny.com/Occasion/Melli/Norooz/83/agha/payam_agha_78.aspx?&mode=print