مدح و منقبت سلطان علیّ بن موسی الرّضا علیه السلام

دخیل پنجره فولاد

 

امام رضا,شعر,مدح,ثامن الائمه,گنبد,سلطان,خراسان,اشعار,منقبت,علی بن موسی

گلدسته‌ها و صحن و سرا جار می‌زنند

شب تا سحر برای خدا زار می‌زنند

دیوانه‌ها جنون‌زده با یك زبان خاص

از جام ثامن الحججی جاز می‌زنند

پروانه‌های شهر خدا گرد شمع او

چنگی به چین پرده پندار می‌زنند

هر شب كبوتران به تمنای یك طواف

چرخی به دور حلقه سرا می‌زنند

با لحن خود ابالحسنی حرف می‌زنند

این پرده‌ها كه بر دور دیوار می‌زنند

نقاره‌های گنبد مولا رضا غروب

آهنگ حج واجبه انگار می‌زنند

هزار حنجره فریاد؛ یا رضا مددی

پرم ز ظلمت و بیداد؛ یا رضا مددی

خراب لحظه پرواز گِرد گنبد زرد

دخیل پنجره فولاد؛ یا رضا مددی

 

هاشم رضازاده‌ ورقچی

كوكب ولایت

 

امام رضا,شعر,مدح,ثامن الائمه,گنبد,سلطان,خراسان,اشعار,منقبت,علی بن موسی

از  هـر رهـی گذشـته بـه راه تـو آمدیم 

یـا ثـامن الحجج به پناه تو آمدیم

غرقیـــم  در گنـــاه ولیــكن ز راه  دور

بــا انتظــار نیـل نـگاه تـو آمدیـم

ای نور مهر و ماه، همه با حضور قلب

بَهــرِ  زیــارت رخ ماه تــو آمدیــم

چـون  جـز پنـاه آل محـمَّد پنـاه نیست

ذیـل  لـَوای عـزت و جاه تو آمدیم

گشــتیم در حریــم تــو و لابلای خلـق

زیـن  در به باب فضل اِله تو آمدیم

ای پادشـاه، عالـم دل‌ها سپاه توست

ما  هم به گرد راه سپاه تو آمدیم

تـــو كوكب ولایـــت و غَوثِ خلایقــی

ز اوَّل بر این عقیده گواه‌تر آمدیم

بــا «شــعله» فـروغ تولای اهـل‌بیـت

در سـایه رضـا و رفـاه تـو آمدیـم

 

میرزا محمد شعله

امام الغُربا

امام رضا ع

اى كه خواندى تو مرا در حرمت

جان بقربان عطا و كرمت

من كه سرگشته بازار توام

مانده‏ام در ره پر پیچ و خمت

جسم من خلق شده تا كه شود

بخدا فرش بزیر قدمت

دل من گشته زمین عصیان

كن تو بر پا به دل من علمت

تو كه احیا گر احسان هستى

زنده كن این دل مرده ز دمت

چه شود اسم نویسى بكنى

در صف عشق مرا با قلمت

تو امام الغربایى كه بود

غربتت جلوه‏گر اندر حرمت

اى نشانى همه مظلومان

جان فداى حرم محترمت

جواد حیدری

منبع : امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما

 

Logo
https://old.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamReza/Veladat/88/Shear/04.aspx?&mode=print