فاطمیه,مداحی,شعر,سبک,حضرت,فاطمه,زهرا,عزا
مداحی,فاطمیه,شعر,زمینه,نوحه,واحد,دودمه,شور

ذاکرین گرامی : به دلیل اطمینان از نبودن غلط های تایپی در نوحه ها حتما قبل از اجرا در مجلس ، متن اشعاررا روخوانی و با سبک تطبیق دهید

انشاءالله اشعار وسبک ها به روزرسانی میشوند

 
 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved