<
 
 راه‌اندازی «ضيافت عشق»؛ وب‌سايت ويژه اعتكاف
همزمان با فعاليت واحدهای اجرايی كانون فرهنگی رهپويان وصال وب‌سايت ويژه اعتكاف نيز راه‌اندازی شد.

وب‌سايت ويژه اعتكاف در بخش‌های اخبار، پسرانه، دخترانه، گزارش تصويری، پخش مستقيم اعتكاف و ائتلاف اينترنتی اعتكاف، همزمان با فعاليت واحدهای اجرايی كانون فرهنگی رهپويان وصال راه‌اندازی شده‌است.

درباره اعتكاف، اعتكاف‌های گذشته، فيلم و نماهنگ و صوت از ديگر امكانات قابل دسترسی وب‌سايت «ضيافت عشق» است.

«درباره‌ی اعتكاف»، شامل بخش‌های فلسفه اعتكاف، احكام اعتكاف و مقالات اعتكاف بوده كه در قسمتی از فلسفه‌ی اعتكاف آمده‌است: اعتكاف را می توان آميزه‌ای از چند عبادت با فضيلت به حساب آورد. روزه كه خود عبادتی بس از ارزشمند است و به ميهمانی خدا رفتن به شمار می‌آيد، يكی از شرايط اعتكاف است. حضور در معبد و سرای دوست كه به خودی خود عبادت است. محرمات اعتكاف يعنی چيزهايی كه معتكف بايد در طول اعتكاف از آن پرهيز كند، انسان را به ياد حج كه يكی از اركان اسلام است، می اندازد. دقت در احكام و آداب اعتكاف نشان می‌دهد كه شباهت‌های قابل توجهی ميان «حج» و «اعتكاف» وجود دارد. اعتكاف با «جهاد» نيز بی‌شباهت نيست.

در بخش «صوت» اين وب‌سايت «خلوت با خدا» در سه قسمت برای دانلود و در بخش «اعتكاف‌های گذشته»، اعتكاف 82، اعتكاف 83، اعتكاف 84، اعتكاف 85 و بانك گلچين صوت‌های اعتكاف ارائه شده‌است.

وب‌سايت «ضيافت عشق» در نظر دارد هم‌زمان با ايام اعتكاف 15000 نفر از جوانان شيراز را در كنار هم گردآورده و به همين دليل روزشماری را برای يادآوری اين ايام در صفحه‌ی اصلی خود قرار داده‌است.

برای دیدن این سایت به آدرس http://rahpouyan.com مراجعه کنید.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/26/14.aspx?&mode=print