<
 
تعويض درب‌های حرمين حضرت علی(ع) و امام حسين(ع) در هفته‌ی ولايت
دبير اجرايی بنياد بين‌المللی غدير در سازمان جنگل‌ها از ارسال چند كاميون چوب اعلا برای تعويض درب‌های حرمين حضرت علی(ع) و امام حسين(ع) در هفته‌ی ولايت خبر داد.

«علی‌رضا هدايتی» دبير اجرايی بنياد بين‌المللی غدير در سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور صبح امروز طی نامه‌ای به پنجمين همايش دبيران اجرايی بنياد بين‌المللی غدير با اشاره به افتتاح دفتر بنياد در سازمان جنگلداری از ارسال چند كاميون چوب اعلا برای تعويض تمامی درب‌های حرمين حضرت علی(ع) و امام حسين(ع) به كشور عراق خبر داد.

در اين نامه آمده است: اولين محموله از اين چوب‌ها در حدود 5 كاميون است كه تا ابتدای ماه رجب ارسال خواهد شد كه با تلاش مسئولان ذی‌ربط در كشور عراق و ارسال بقيه‌ی چوب‌ها تا انتهای هفته‌ی ولايت، به نصب اين درب‌ها اقدام شود.
 

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/24/17.aspx?&mode=print