<
 
فيلم آمريكايی موهن به مقدسات خشم مسلمانان و مسيحيان را برانگيخت
نمايش فيلم پويانمايی آمريكايی موهن به مقدسات با نام «ايوان المايتی» كه داستان حضرت نوح(ع) را به تصويرمی‌كشد، خشم جوامع اسلامی و مسيحی را برانگيخت.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی اسلام آن‌لاين، اين فيلم كه برای ذات مقدس الهی كالبد جسمی قائل‌شده‌است، داستان حضرت نوح(ع) را به تصويرمی‌كشد كه با واكنش شديد مسلمانان و مسيحيان كشورهای مختلف مواجه‌شد.

دولت مالزی با انتقاد از اين فيلم، آن‌ را اهانت به سه دين آسمانی مسيحيت، يهوديت و اسلام دانست و با عدم اكران اين فيلم در سينماهای اين كشور، مخالفت شديد خود را در مقابل نمايش آن اعلام‌كرد.

انجمن مصرف‌كنندگان مسلمان مالزی با واكنش عليه فيلم ايوان المايتی، اين اقدام ‌را مخالفت آشكار دشمنان اسلام در مقابل تعاليم دينی و اسلامی توصيف‌كردند.

در همين راستا، دكتر «معمور عثمان» دبيركل انجمن مصرف‌كنندگان مسلمان مالزی اعلام‌كرد: اين فيلم با تحريف داستان زندگی حضرت نوح(ع) و توهين به شرايع اسلامی باعث انحراف نوجوانان مسلمان می‌شود.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «برناما» مالزی ضمن محكوميت تجسيد خداوند در اين فيلم به عنوان اقدامی ضد ارزشی، خواستار واكنش مسلمانان در برابر رسانه‌های غربی شد.

از سوی ديگر، سازمان‌های مسيحی ايالت متحده با اعتراض نسبت به اين فيلم از تمامی مسيحيان خواستند در مقابل توليد چنين فيلم‌هايی از سوی سازندگان هاليوودی واكنش نشان‌دهند.

اين درحالی‌است كه در ماه مارس گذشته 80 كشور اسلامی از اكثر نقاط جهان از ايالت متحده درخواست كردند با صدور بيانيه‌ای از ساخت آثار موهن به عقايد مسلمانان جلوگيری‌كند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/24/12.aspx?&mode=print