<
 
كشف نسخ خطی قرآن در غارهای آفريقا
پيدا شدن نسخه‌ای مكتوب از قرآن متعلق به سال ۱۳۰۰ ميلادی و نيز نسخی خطی از عهد باستان در غارهای آفريقا محققان را به قاره سياه كشانده است.

به نقل از روزنامه «گاردين»، فردی به نام «محمد» كاغذهای زرد رنگ و پوسيده‌ای را از زير يك سنگ در دهكده تيمبوكتو - در غرب آفريقا - پيدا كرد كه دست نوشته‌های واضح عربی بر روی آن سالم مانده است.

گفته می‌شود كه اين دست‌خط‌ها متعلق به «قرآن» در سال ۱۳۰۰ ميلادی است.
كشف‌نسخ‌خطی‌قرآن‌در‌غارهای‌آفريقا
پيدا شدن نسخه‌ای مكتوب از قرآن متعلق به سال ۱۳۰۰ ميلادی و نيز نسخی خطی از عهد باستان در غارهای آفريقا محققان را به قاره سياه كشانده است

علاوه بر نسخ خطی منتسب به قرآن، نسخ ديگری در غارهای اين منطقه يافت شده است كه روی آنها اشعار و توصيه‌های طبی مشهود است.

پيدايش اين نسخ آكادمی‌ها و پژوهشگران مرتبط با اين حوزه را به تلاطم انداخته است. آنها معتقدند اين آثار كه در منطقه‌ای دوردست در آفريقا پيدا شده، نشان از اين دارد كه آفريقا در دوران باستان در عصر طلايی به سر می‌برده است.

همچنين،‌ برخی نيز معتقدند كه اين نسخ تصويری تازه از تاريخ و گذشته آفريقا به دست خواهد داد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/24/03.aspx?&mode=print