<
 
ناديده گرفتن شكايت مسلمانان از رهبر حزب توهين‌كننده به پيامبر اسلام(ص) در دادگاه دانمارك  
در تازه‌ترين مورد اعمال تبعيض و بی‌عدالتی ضد مسلمانان در كشور دانمارك، شكايت مسلمانان از رهبر حزب مردمی هلند به دليل توهين به رسول گرامی اسلام(ص) در دادگاه ناديده گرفته شد.

به نقل از خبرگزاری رويترز، سياست‌های ضد اسلامی كشورهای عضو اتحاديه اروپا همواره مشكلات زيادی برای مسلمانان ساكن اين قاره به وجود آورده است. در تازه‌ترين مورد اعمال تبعيض و بی‌عدالتی بر ضد مسلمانان در كشور دانمارك، شكايت مسلمانان از رهبر حزب مردمی هلند به دليل توهين به رسول گرامی اسلام(ص) در دادگاه ناديده گرفته شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رويترز، يك گروه مسلمان در اين كشور از «پيا كيارسگارد» رهبر حزب مردمی دانمارك به دليل خائن خواندن اعضای حزب خود كه برای تبليغ ضد روزنامه‌های دانماركی توهين‌كننده به پيامبر اسلام به خاورميانه سفر كرده بودند، شكايت كرد اما دادگاه در رای عجيب و ناعادلانه خود اعلام كرد كه استفاده از واژه خائن در جامعه امری بديهی و متداول است و كيارسگارد قصد توهين به اسلام و مسلمانان را نداشته است.

همچنين دادگاه در رای عجيب و مضحك خود شاكيان اين پرونده را به پرداخت 7400 دلار(40000 كرون) محكوم كرد.
قاسم احمد سخنگوی گروه اسلامی دانمارك با بيان اين كه گروه اسلامی دانمارك بر ضد روزنامه جيلاندز پوستن فتوايی صادر خواهد كرد، افزود: اين اقدام آخرين راه برای مبارزه با اقدامات ضد اسلامی در كشور دانمارك است.

قاسم احمد سخنگوی اين گروه اسلامی در اين باره گفت: رای صادر شده بسيار نااميدكننده و عجيب است و ما يقينا تقاضای تجديد نظر خواهيم كرد.

وی در ادامه با بيان اينكه گروه اسلامی دانمارك بر ضد روزنامه جيلاندز پوستن فتوايی صادر خواهد كرد، افزود: اين اقدام آخرين راه برای مبارزه با اقدامات ضد اسلامی در كشور دانمارك است.

در سپتامبر سال 2005 ميلادی روزنامه جيلاندزپوستنJyllands-Posten چاپ دانمارك تعدادی كاريكاتور موهن درباره حضرت محمد(ص) به چاپ رساند كه اين كاريكاتورها در چندين روزنامه اروپايی ديگر تجديد چاپ شد و خشم صدها ميليون مسلمان را در سراسر جهان برانگيخت.

«پيا كيارسگارد» رهبر حزب مردمی دانمارك پيش از اين نيز با اظهارات توهين‌آميز خود ماهيت ضد اسلامی‌اش را بر همگان آشكار كرده است.

وی در سال 84 و در جريان چاپ كاريكاتورهای توهين‌آميز به ساحت حضرت محمد(ص) در اظهاراتی توهين‌آميز مسلمانانی را كه بر ضد اين اقدام راهپيمايی كرده بودند، خائن به كشور ناميد.

وی همچنين چندی پيش با بيان اينكه حجاب اسلامی بايد در كشور دانمارك ممنوع شود، درباره لزوم ممنوعيت استفاده از صليب برای مسيحيان و يا كيپا برای يهوديان، با اين مسئله مخالفت كرد و به اين ترتيب ماهيت ضد اسلامی خود را بيش از پيش آشكار ساخت.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/23/04.aspx?&mode=print