<
 
عراق‌های ساكن آلمان فتوای علمای وهابی را محكوم‌كردند
اقليت مسلمان عراق در كشور آلمان در پی صدور فتوای قتل شيعيان از سوی علمای وهابی، با صدور بيانيه‌ای اين اقدام را محكوم‌ كردند.

به نقل از شبكه ماهواره‌ای الفرات، اقليت عراقی‌های ساكن آلمان در برلين ضمن محكوميت اين اقدام، خواستار تجمع عراقی‌های ساكن برلين در مقابل سفارت عربستان سعودی در اين شهر شدند.

در بيانيه‌ی مذكور آمده‌است: تمامی عراقی‌های ساكن آلمان به نشانه محكوميت فتوای صادرشده از سوی علمای وهابی عربستان مبنی بر قتل شيعيان و نيز محكوميت اقدامات تروريستی عليه مردم عراق كه از سوی تكفيری‌ها و در راس آن‌ها وهابيون انجام‌می‌شود، در مقابل سفارت عربستان تجمع‌كنند.

اقليت عراقی‌های ساكن آلمان همچنين در اين بيانيه قتل و ترور هزاران هم‌وطن خود در عراق را توسط فرقه‌گرايانان كينه‌توز وهابی كه در راس آن‌ها «بن جبرين» و «بن عثيمن» قراردارند، محكوم ‌كردند.
 

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/21/07.aspx?&mode=print