همایش بین المللی حضرت علی(ع) در ترکیه برگزار می شود 

همایش بین المللی حضرت علی (ع) با هدف بررسی و درک ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین طی روزهای 2 و 3 مرداد در شهر ازمیر ترکیه برگزار می شود .
به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، این همایش بین المللی از سوی دانشکده الهیات دانشگاه ایلول ازمیر و به منظور بررسی و شناخت ابعاد مختلف حضرت علی (ع) برگزار می شود.

از موضوعات این همایش می توان به اهمیت نقش حضرت علی در اسلام از نظر علوم اسلامی، حضرت علی (ع) و سیاست و اعتقادات دینی امیرالمؤمنین اشاره کرد.

حضرت علی از نگاه مذاهب اسلامی، جایگاه حضرت علی در تصوف و حضرت علی در فرهنگ مسلمانان از دیگر موضوعات این همایش اعلام شده است.

منبع:خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/14/06.aspx?&mode=print