فراخوان طرح «ترجمه‌پژوهی قرآن» اعلام شد

مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم در فراخوانی از تمامی مترجمان قرآن و كارشناسان ترجمه‌ی قرآن برای شركت در طرح «ترجمه‌پژوهی قرآن» دعوت به عمل آورد.

مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم به منظور برطرف‌كردن كاستی‌های ترجمه‌های قرآن از ابتدای سال جاری مباحثی را در حوزه‌ی ترجمه‌پژوهی قرآن در دستور كار خود قرار داده است و تمامی مترجمان قرآن كشور می‌توانند مقالات خود را درباره‌ی «بايسته‌های ترجمه‌پژوهی» شامل كليات ترجمه، اصول و مبانی، زبان‌شناسی و ترجمه، تاريخ ترجمه، منابع ترجمه، موضوع‌های شايسته‌ی پژوهش در حوزه‌ی ترجمه و هر موضوع و فعاليت در حوزه‌ی پژوهش‌های خرد و كلان خود را به گروه تفسير ترتيبی و ترجمه‌ی قرآن مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم قم ارسال كنند.

اين مركز همچنين برای نزديك‌شدن به اهداف خود تصميم دارد نشست‌هايی در حوزه‌ی ترجمه‌ی قرآن برگزار كند كه نخستين نشست اين مركز با عنوان «ضرورت تحولی فراگير در ترجمه‌ی قرآن» در بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شد و نشست دوم با عنوان كلی «بايسته‌های ترجمه» به زودی برگزار می‌شود.

تمامی مترجمان و كارشناسان در مباحث مربوط به ترجمه‌ی قرآن می‌توانند مقالات خود را با ذكر نشانی دقيق محل سكونت، شماره‌ی تماس و يك قطعه‌ عكس 4×3 به نشانی قم، خيابان معلم، ساختمان شماره‌ی 2، طبقه‌ی اول، مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم ارسال كنند.
 

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/86/04/06/04.aspx?&mode=print