هشدار رئیس ستاد مرکزی کاروان های راهیان نور در خصوص حریم های ممنوعه

رئیس ستاد مرکزی راهیان نور نسبت به ورود کاروانها در حریم ممنوعه مناطق عملیاتی هشدار داد .
سردار میر فیصل باقرزاده به دنبال انفجار مین و گلوله عمل نکرده در تنگه چذابه جنوب کشور که منجر به زخمی و کشته شدن تعدادی از دانشجویان اعزامی از دانشگاههای پزشکی کرمان و مشهد شد از منع ورود کاروانهای غیر مجاز در این محدوده خبر داد .

وی ادامه داد : از آن جا که تمامی اشیای انفجاری باقیمانده از زمان جنگ، اعم از مینها و گلوله های عمل نکرده بر اثر گذشت زمان و فرسایش و تغییرات محیطی به شدن حساس شده اند، هر گونه جابجایی و دستکاری آنها بسیار خطرناک بوده و مانند بمب ساعتی قابل انفجار است .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/12/28/05.aspx?&mode=print