تبیین جایگاه دینی مسجدالاقصی به مسابقه گذاشته می شود 

 
در راستای تعرضات اخیر رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر تخریب مسجدالاقصی، تعبیه زیرگذر و ساخت کنیسه نزدیک آن، وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت مسابقه بین المللی مسجدالاقصی را با هدف ارائه جایگاه دینی مسجدالاقصی در اسلام و قلب مسلمانان برگزار می کند.
کمیته عالی سازمان فرهنگی کویت مسابقه بین المللی مسجدالاقصی را با هدف بررسی تعرضات اخیر به مسجدالاقصی و تخریب آن برگزار می کند.

مدیر اداره فرهنگ اسلام وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت گفت: این مسابقه برای اولین بار مطرح شده است، زیرا مرتبط با یکی از مهمترین و بزرگترین مسائل مسلمانان در عصر معاصر در همه نقاط زمین محسوب می شود.

هدف از برگزاری این مسابقه ارائه جایگاه دینی مسجدالاقصی در اسلام و قلب مسلمانان است. این مسابقه سعی در توجیه تلاش مسلمانان برای حفظ مسجدالاقصی دارد که باید با همه وسایل مختلف فکری، هنری و ابداعی در راستای آن اقدام شود .

این مسابقه به تبیین تحقیقات علمی که تاریخ از همه نظر آن را بررسی کرده است، نمی پردازد بلکه به اجرای راهکارهایی برای حمایت امت اسلام از مسجدالاقصی و تحکیم این مفاهیم از آنها به شمار می رود.

مسابقه دارای 5 رشته خواهد بود . بهترین خطبه ای که بر نقش مسجد در تبیین جایگاه مسلمانان برای معرفی جایگاه مسجدالاقصی در دین آنها تأکید کرده است، بهترین قصیده که بیشترین تأثیر را در تحکیم مبانی و ارزشهای بشری داشته، بهترین عکس که به آنچه را که زبان از گفتن آن عاجز است می پردازد، بهترین تحقیق علمی که به بیان حقایق علمی و تاریخی صحیح پرداخته و شبهات شکاکان را برطرف می کند و بهترین هنر تجسمی که بهترین شکل تجسم شده و تخیلی این مسجد را بیان می کند، بخشهای محورهای این مسابقه عنوان شده اند.
 

 

 


منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/12/22/20.aspx?&mode=print