نماينده پارلمان اسرائيل: هدف از حفاری‌ها ساخت كنيسه در مسجد الاقصی است

هدف اصلی رژيم صهيونيستی از عمليات حفاری در مسجد الاقصی، تخريب بخشی از اين مسجد و تبديل آن به كنيسه است.

به نقل از الحيات الجديده، روزنامه رسمی دولت خودگردان فلسطين،‌ عباس ذكور، عضو پارلمان اسرائيل، در نشستی خبری با نمايندگان عرب پارلمان اسرائيل و جنبش اسلامی در سرزمين‌های اشغالی، با افشای اين موضوع گفت: حفاری‌های اسرائيل در دروازه باب المغاربه چيزی نيست جز سرپوشی برای حفاری‌های جهت‌داری كه به صورت شبانه‌روزی در زير خود مسجد الاقصی با اهداف از پيش تعيين شده در حال انجام است.

وی افزود: هدفی كه اسرائيل از اين حفاری‌ها دنبال می‌كند تخريب بخشی از مسجد الاقصی و تضعيف زيربنای آن و نيز توسعه ديوار غربی، محل عبادت يهوديان، به درون مسجد الاقصی است.

پيش از آغاز حفاری‌ها در مسجد الاقصی يوسف رزقه، وزير اوقاف فلسطين نسبت به برنامه بلند مدت رژيم صهيونيستی برای يهودی‌سازی بيت‌المقدس با از بين بردن هويت فلسطينی و نمادهای تاريخی اسلامی اين شهر هشدار داده بود.

يادآوری می‌شود، ماه گذشته بولدزرهای اسرائيل با پشتيبانی ارتش اين رژيم پل چوبی منتهی به دروازه باب المغاربه مسجد الاقصی را به بهانه حفاری‌های باستان‌شناسی تخريب كردند و در حال حاضر نيز با وجود مخالفت و خشم مسلمانان و سران كشورهای اسلامی حفاری‌ها در كنار قبله اول مسلمانان همچنان ادامه دارد

Logo
https://old.aviny.com/News/85/12/16/05.aspx?&mode=print