شماره سي‌ام ماهنامه سوره به‌زودي منتشر مي‌شود 

 شماره سي‌ام از ماهنامه فرهنگي و هنري سوره ويژه دي و بهمن 1385 منتشر مي‌شود.

به نقل از ستاد خبر انتشارات سوره مهر بر خلاف اخبار منتشرشده مبني بر توقف انتشار ماهنامه سوره، سي‌امين شماره از اين نشريه به‌زودي و ظرف چند روز آينده روي پيشخوان مطبوعات قرار مي‌گيرد.
سرمقاله اين شماره از سوره مطلبي برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري با عنوان «افت و خيز» است و مطلبي از دكتر حسن بنيانيان، مدير مسئول ماهنامه سوره، با عنوان «نقد سازنده، ضرورت‌ها و نيازها» بعد از سرمقاله آمده است.
«تعمير كشتي در اقيانوس» عنوان مطلبي از حسن رحيم‌پورازغدي است كه بعد از اخبار سوره قرار داده شده و يوسفعلي ميرشكاك هم در سوره شماره 30 مطلبي را با عنوان «انسان و تكنولوژي» ارائه كرده است.
«چرا كار فرهنگي جواب نمي‌دهد، نخبگان آينده‌ساز و پخمگان آينده‌دار، روانكاوي گلدكوئيست، حرمت‌شكني نشاط‌انگيز، دفاع از اعتدال» عناوين برخي از مطالب شماره سي‌ام ماهنامه سوره است.
شماره سي ماهنامه سوره به صاحب‌امتيازي حوزه هنري و مدير مسئولي حسن بنيانيان و سردبيري وحيد جليلي توسط انتشارات سوره مهر منتشر مي‌شود.
ضمناً از اين پس ماهنامه سوره زير شوراي راهبري مركب از آقايان علي معلم دامغاني، محمدتقي سبحاني، حميد پارسانيا و محسن مؤمني تهيه و منتشر مي‌شود.
 

خبرگزاری فارس

Logo
https://old.aviny.com/News/85/12/15/18.aspx?&mode=print