توزيع پنجاه‌هزار كتاب مذهبی در ايستگاه‌های راه‌آهن تهران

پنجاه‌هزار نسخه كتاب با محتوای دينی و مذهبی از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ايستگاه‌های راه‌آهن تهران توزيع می‌شود.

به ‌نقل از سازمان فرهنگی هنری شهردازی تهران، از ابتدای سال جديد در ايستگاه‌های قطار، كتاب‌هايی به صورت رايگان به مسافران اهدا خواهد شد.

براساس طرح ترويج فرهنگ كتاب‌خوانی، فاز اول اين طرح شامل توزيع كتاب‌های مترو، فاز دوم آن شامل توزيع كتاب‌های اتوبوس و فاز سوم نيز شامل كتاب‌های قطار است كه در سال جديد اجرا خواهد شد.

همچنين در سال 86 هر ماه يك عنوان كتاب با محتوای دينی و مذهبی در قطارهايی كه مبدا و مقصد آن تهران است، به صورت رايگان بين مسافران توزيع خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/12/12/20.aspx?&mode=print