همایش "آثار ابعاد بعثت نبوی (ص) بر فرهنگ و تمدن بشری" برگزار می شود
مرکز پژوهشهای فرهنگ اسلامی دانشگاه شیراز همایش بین‌المللی "آثار ابعاد بعثت نبوی (ص) بر فرهنگ و تمدن بشری" را در مهر ماه سال 1386 برگزار می کند.

مرکز پژوهش های فرهنگ اسلامی دانشگاه شیراز در راستای پروژه بازشناسی و احیای فرهنگ، تمدن و علوم اسلامی اقدام به برگزاری همایش بین‌المللی آثار ابعاد بعثت نبوی (ص) بر فرهنگ و تمدن بشری در مهرماه سال 1386 می ‌نماید.

در همین راستا، پنج نشست تخصصی به عنوان پیش همایش در سال جاری تدارک دیده شده اند  که تا کنون سه نشست، مدیریت عدالت محور در سیره نبوی، مبانی تاریخی فرهنگ و تمدن اسلامی، جوان، هویت و پیامبر اکرم(ص)، آن برگزار شده اند.

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/12/09/05.aspx?&mode=print