بيست و نهمين دوره مسابقات قرآنی منطقه شمال شرق كشور در بيرجند برگزار می شود

برگزيدگان بيست و نهمين دوره مسابقات قرآنی استان خراسان رضوی برای شركت در مسابقات منطقه ای به بيرجند می روند.

شعبه خراسان رضوی، مرحله منطقه ای بيست و نهمين دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتيل قرآن كريم اداره اوقاف و امور خيريه ويژه استانهای خراسان در شهرستان بيرجند برگزار خواهد شد.

افراد شركت كننده در پنج رشته، حفظ كل، حفظ 20 جزء، حفظ 10 جزء، قرائت و ترتيل قرآن كريم با هم به رقابت خواهند پرداخت.

نفرات اول و دوم هر رشته از سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به مسابقات منطقه ای كه در استان خراسان جنوبی و به ميزبانی بيرجند برگزار خواهد شد، معرفی شده اند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/11/28/03.aspx?&mode=print