کتاب "ختم الغرایب" در اتریش رونمایی می‌شود
کتاب "ختم الغرایب" 29 ژانویه (9 بهمن) در مؤسسه ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش رونمایی می شود.

کتاب ختم الغرایب اثر خاقانی شروانی (595-520) و توصیفی از سفر روحانی شاعر به مکه معظمه است .

از تحفة العراقین دو نسخه موجود است که یکی دو قرن بعد از مرگ خاقانی استنساخ شد و دیگری همان نسخه موجود در کتابخانه وین است .

نسخه وین به پیشنهاد استاد ایرج افشار به عنوان چاپی از فاکسیمیله با مشارکت آکادمی علوم اتریش و مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر و در وین در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/11/15/19.aspx?&mode=print