فرهنگ اسلامی به جوانان اروپايی معرفی می‌شود

مديركل سازمان تربيت، علوم و فرهنگ اسلامی (آيسيسكو) با گروهی از اعضای شورای اروپايی به منظور اجرای دوره‌های آموزشی مشترك در زمينه معرفی فرهنگ اسلامی به جوانان اروپايی ديدار كرد.

به نقل از نسيج، دكتر «عبدالعزيز بن عثمان تويجری» مديركل سازمان تربيت، علوم و فرهنگ اسلامی (آيسيسكو) با گروهی از شورای اروپايی در رباط پايتخت مغرب در شرق فرانسه ديدار كرد.

بنابر اين‌گزارش،‌ در اين ديدار زمينه‌های دوره‌های آموزشی مشتركی در زمينه آموزش زبان عربی به عنوان زبان قرآن و معرفی فرهنگ اسلامی برای جوانان اروپايی فراهم شد.

دكتر «عبدالعزيزبن‌عثمان تويجری» با «جان كلود لازار» رئيس بخش مؤسسه جوانان و صندوق اروپايی جوانان و «منيره بن شكرون» مسؤول شورای اروپا در اين زمينه بحث و تبادل‌نظر كرده و اين برنامه‌های آموزشی را تنظيم كردند.

طی اين ديدار تدابير لازم برای برگزاری همايش بين‌المللی درباره پديده «اسلام‌هراسی» نيز در سال 2008 فراهم و زمينه‌های لازم بری همكاری بيشتر آيسيسكو و شورای اروپايی در زمينه‌‌های مختلف و مشترك ايجاد شد.

منبع: خبرگزاری قزآنی ايران (ايكنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/11/14/05.aspx?&mode=print