نمایشگاه عکس "برادران دینی" در سوریه برگزار شد
نمایشگاه عکس "برادری دینی" سوریه با همکاری ترکیه، به منظور نمایش همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان، مسیحیان و یهودیان برگزار شد.

به نقل از نسیج، این نمایشگاه عکس ضمن ارائه تصاویری از مساحت اروپا، آسیا و خاورمیانه از قرن 13 تا اوایل قرن 20، اقلیتهای غیر مسلمان را نشان می دهد که از حقوق دینی برخوردار بوده و  مورد تعرض قرار نمی گیرند. 

یکی از تصاویر این نمایشگاه درباره توجه به پاکیزگی در اسلام است و یا اینکه درباره ساخت کلیسا برای مسیحیان بوسنی است که حکومت سلطان محمد فاتح در سال 1478 آن را تأسیس کرد.

نمایشگاه عکس "برادری دینی" که با شعار "همزیستی مشترک" با همکاری حکومت ترکیه در دمشق با هدف همزیستی، برادری و احترام به حقوق بشر از دوشنبه 4 دسامبر ( 13 آذرماه) آغاز شده است. 

این نمایشگاه تا 7 دسامبر ( 16 آذر) در دمشق برگزار می شود و سپس به کشورهای دیگر در خاورمیانه منتقل می شود .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/09/15/05.aspx?&mode=print