حضور حجاج براي رمي جمرات زمانبندي شد

 به نقل از واحد ارتباطات خبري بعثه مقام معظم رهبري، به موجب اين برنامه زمان بندي كه از سوي دولت عربستان سعودي ارائه خواهد شد، محوطه هاي اطراف پل جمرات به گونه‌اي ساماندهي شده كه از تجمع و ازدحام جمعيت در آن جلوگيري مي شود و هر يك از گروه ها و كاروانها مي بايست صرفا در زمانها و ساعات تعيين شده براي سنگ زدن به شيطانها در محوطه جمرات حضور يابند.
همه ساله تعدادي از حجاج خانه خدا به سبب ازدحام بيش از حد در محوطه جمرات در زيردست و پاي مردم قرار گرفته و فوت مي كنند.
در حج سال جاري همچنين مسيرهاي تردد حجاج به نحوي طراحي شده كه به هيچ وجه با هم تلاقي نداشته باشند و مسير ورودي و خروجي حجاج كاملا مستقل از يكديگر باشد.


منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/09/12/04.aspx?&mode=print