ويژه‌نامه‌ی فرهنگی و دينی «جامعه‌ی علوی» منتشر شد

ويژه‌نامه‌ی فرهنگی و دينی «جامعه‌ی علوی» به مناسبت ايام شهادت اميرالمؤمنين امام علی(ع) از سوی مركز فعاليت‌‌های قرآنی دانشجويان جهاد دانشگاهی واحد تربيت معلم منتشر شد.

به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد تربيت معلم، ويژه‌نامه‌ی فرهنگی و دينی «جامعه‌ی علوی» با هدف آشنايی دانشجويان و دانشگاهيان دانشگاه تربيت معلم با انديشه‌های و ديدگاه‌های سياسی و اجتماعی امام علی(ع) و آگاهی از آموزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سياسی اين امام همام در زمينه‌ی «آسيب‌شناسی جوامع و حكومت‌ها» از سوی مركز فعاليت‌های قرآنی دانشجويان جهاد دانشگاهی واحد تربيت معلم منتشر می‌شود.

بررسی مفهوم آسيب‌شناسی در نهج‌البلاغه و سيره‌ی ‌امام علی(ع) در اين زمينه و جنبه‌های دنيوی و اخروی آن، بررسی شكست و نابودی اعم از نظامی و سياسی، غوطه‌ور شدن در گناهان، نرسيدن به رستگاری پس از طی آزمون الهی، زوال نعمت‌ها، مبتلا شدن به ذلت و خواری و نزول عذاب الهی و عقوبت به عنوان برخی آسيب‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

هم‌چنين بررسی اهميت مطالعه‌ی احوال گذشتگان، مشابهت احوال و رفتار ملت‌ها، عبرت‌گيری از كيفرها و تحمل سختی‌ها، جست‌وجوی عامل عزت گذشتگان، توصيف كلی دوران‌های گذشته و حاضر، اختلاف و تفرقه؛ ريشه‌ی اصلی مشكلات و شكست‌ها، آثار تفرقه و اختلاف، فقر فرهنگی، خطر گروه‌های التقاطی، قرار گرفتن در دام شيطان، قبول شكست و ذلت، آلوده شدن جامعه به فساد مالی، رواج گناهان و ... از عمده‌ترين سرفصل‌ها و موضوعات اين ويژه‌نامه درباره‌ی آسيب‌شناسی جوامع از ديدگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/85/07/24/19.aspx?&mode=print