يك كشيش پاكستانی به دين اسلام مشرف شد

كشيش مشهور مسيحی پاكستانی پس از تحقيق و مطالعه درباره اسلام و تعاليم آن مشتاقانه به دين اسلام گرويد.

به نقل از روزنامه«الشعب» چاپ مصر، اين كشيش ساكن پاكستان پس از اظهارات سوء «بنديكت» پاپ شانزدهم كاتوليك نسبت به اسلام، مشتاق شد تا اطلاعات دقيقی از اين دين بدست‌آورد و در نتيجه همين مطالعات و تحقيقات، در شهر«كالاشاه كاكو» پاكستان به اسلام گرويد.

«عبدالله» اين تازه مسلمان پاكستانی اظهاركرد: پس از اظهارات پاپ مشتاق شدم تا شخصا مطالعات دقيقی درباره اسلام داشته‌باشم و پس از بررسی‌های عميق دريافتم اسلام دين حق، صلح و عدالت است.

وی با راهنمايی‌های «ارشد ربانی» قاری قرآن و امام جمعه مسجد«سفينه منی‌آباد» به دين اسلام مشرف شد.

عبدالله همچنين تاكيدكرد: مسلمان شدن من تحت هيچ فشار و اجباری نبوده‌است و تنها گوش دادن به صدای قلبم كه ندای ارزشمند بودن تعاليم اسلام را سرداده‌بود، مهم‌ترين عامل گرويدن من به اين دين مبين بود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/07/17/12.aspx?&mode=print