سفره های افطاری در 370 محله تهران پهن می شود
هفته اطعام نیازمندان و اکران ایتام با شعار سفره های آسمانی از فردا در سراسر کشور آغاز می شود و تا روز بیست یکم ماه مبارک رمضان مصادف با شهادت ابوالایتام امیر مومنان حضرت علی (ع) ادامه خواهد داشت.

کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: در هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام و به یمن لیالی پر برکت قدر مردم ایران اسلامی به تاسی از سیره نبی مکرم اسلامی وائمه هدی سفره های اطعام نیازمندان را می گسترانند و دستان گرم خود را نوازشگر کودکان یتیم می نمایند.

در تهران نیز با مشارکت شهرداری تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد ، در 370 محله پایتخت سفره های افطاری بر پا خواهد شد.

بر پایه این گزارش در روز شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) مرحله دیگری از طرح اکران ایتام از سوی کمیته امداد در سراسر کشور به مورد اجرا گذارده می شود که بر اساس این طرح هر یک از افراد نیکوکار و حامیان خیر می توانند حمایت مالی ومعنوی یک یا چند کودک یتیم را بر ای یک سال یا بیشتر عهده دار شوند.

بر اساس این گزارش ، در حال حاضر 145 هزا ر نیکوکار حامی بیش از 183 هزار کودک یتیم در کشور هستند و کمیته امداد امیدوار است که در ماه مبارک رمضان تمامی ایتام کمیته امداد تحت حمایت نیکوکاران قرار گیرند.

ستاد احسان و نیکوکاری ضمن دعوت از عموم مردم نیکوکار و خداجوی کشور افزود: دفاتر کمیته امداد آماده است تا هر گونه کمک در راستای برگزاری مراسم افطار، اطعام، توزیع غذای گرم، توزیع مواد خوراکی به هرمیزان وهرمقدار از طریق دفاتر خود در سراسر کشور دریافت نموده و در هر منطقه که بانیان خیرنیبت کرده اند جهت برگزاری مراسم اطعام، اکرام به مصرف رسانند.

بر اساس این گزارش ، کمیته امداد امام خمینی حساب شماره 3333 بانک ملی ایران شعبه پیام انقلاب اسلامی جهت اطعام نیازمندان و حساب شماره 1122 بانک ملی ایران شعبه کمیته امدادامام خمینی (ره) جهت اکرام ایتام برای مشارکت نیکوکاران اختصاص داده است.

پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) با آدرس www.emdad.ir در اختیار هموطنان قرار دارد.


منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/07/16/05.aspx?&mode=print