شرح «خطبه بی‌الف؛ شاهكار امام علی (ع)» منتشر شد

شرح «خطبه بی‌الف؛ شاهكار علی (ع)» نوشته حامد رحمت كاشانی توسط انتشارات پيام عدالت منتشر شد.

كتاب «خطبه بی‌الف؛ شاهكار علی (ع)» حامد رحمت كاشانی منتشر شد.

در ابتدای اين كتاب ديباچه مختصری بر كتاب آورده شده‌است و سپس عجايب اين خطبه و علت شهرت و ويژگی آن بيان شده است. متن خطبه، فضايل امام علی (ع)، علی (ع) اعجوبه هستی، ساده زيستی علی (ع)، ادبا و علی (ع)، علی (ع) و قرآن و ... مباحث مختلف اين كتاب است. اين كتاب به تازگی توسط انتشارات پيام عدالت با شمارگان 10000 نسخه منتشر شد.

 

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/07/10/03.aspx?&mode=print