بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تفسیر و قرائت و حفظ قرآن کریم آغاز به کار کرد
بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی حفظ ، قرائت و تفسیر قرآن کریم با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور رسما آغاز به کار کرد.

رئیس جمهور در آیین گشایش رسمی بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی  حفظ ، قرائت و تفسیر قرآن کریم سخنرانی کردند.

در این دوره از مسابقات، مفسران و قاریان و حافظان قرآن از 19 کشور از آسیا، 9 کشور از اروپا ، 13 کشور از آفریقا و همچنین کشور استرالیا حضور دارند.

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی حفظ ، قرائت و تفسیر قرآن کریم از امشب به مدت ده شب در سالن سران اجلاس در تهران برپاست.

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/07/05/03.aspx?&mode=print