شعر دفاع مقدس باید به دور از احساسات ارزیابی شود
شعر شاعران دفاع مقدس به عنوان جزئی از ادبیات دوره معاصر باید به دور از احساسات و شعارزدگی مورد ارزیابی دقیق و هنرمندانه قرار گیرد.

رستگار فسایی  در گفتگو با ستاد خبری پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس با اشاره به 15 دوره برگزاری این کنگره افزود : کنگره شعر دفاع مقدس تاکنون ده دوره ادامه پیدا کرده و این نشان دهنده این است که با استقبال روبرو شده است چرا که در غیر این صورت تاکنون تمام شده بود .

وی ادامه داد : اگر ما به راستی شعر جنگ ، دفاع و حماسی را باور داشته باشیم ، جنگ را تنها یک اتفاقی که تمام می شود تصویر نمی کنیم ، بنابراین شعر دفاع مقدس نیز باید بتواند خاطره جنگ ، حس دفاع و سلحشوری جامعه را در مواقع دشوار منعکس کند .

این شاعر تصریح کرد : هر حادثه تاریخی در حافظه تاریخی ملت ها برای همیشه تاثیرگذار است و معنویتی ایجاد می کند که باید به دنبال آن بود چرا که اگر به ارزش های والا و شرف میهن مان باور داشته باشیم باید وقایع تاریخی را به یاد بیاوریم و از آن عبرت بگیریم تا به منش و هستی خود اعتبار ببخشیم .

رستگار فسایی با تاکید بر نقش نویسندگان و شاعران در زنده نگاه داشتن وقایع تاریخی گفت : نویسندگان و شاعران باید وقایع تاریخی کشورشان را به یاد داشته باشند و از آن برای رشد و بهتر شدن زندگی شان استفاده کنند.

این شاعر و منتقد همچنین درباره برگزاری این کنگره در مناطق عملیاتی تصریح کرد : مساله مهم این است که هر کنگره ای را با بار معنایی حقیقی آن ارزیابی کنیم ، یعنی این که کنگره به هر صورت و هر کجایی که برگزار شود نشان دهنده این است که واقعیت های تاریخی را درک کرده ایم و به تناسب آن واکنش نشان داده ایم .

وی در پاسخ به این سوال که آیا اشعار دفاع مقدس تنها در قالب خاصی ظرفیت سرایش دارد ، گفت : هنرمند آزاد است که به تناسب حسی که دارد قالب شعری خود را انتخاب کند و اگر شعر را با توجه به کرامت شاعر و ذهنیت او ارزیابی کنیم باید این را در اختیار شاعر بگذاریم که قالب شعرش را انتخاب کند .

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/07/01/07.aspx?&mode=print