دانشگاه الازهر، علیه جنایات اسراییل شكایت می‌كند

دانشگاه الازهر مصر، علیه جنایت‌های بی شمار اسراییل، شكایت نامه‌ای را جهت ارائه به مقامات بین المللی تنظیم خواهد كرد.


شیخ محمد طنطاوی رییس دانشگاه الازهر تأكید كرد: اسراییل جنایت‌های غیر انسانی زیادی را علیه ملت‌های اسلامی و عربی مرتكب شده است كه باید در برابر آنها مجازات شود و دانشگاه الازهر شكوائیه‌ای را علیه این جنایت تنظیم خواهد كرد.
وی گفت: اسراییل با جنایات خود تمام قوانین بین‌المللی و شریعت‌های آسمانی را زیر پا گذاشته است و باید در برابر یكایك آنها محاكمه شود.
وی این مطلب را در جمع 85 سازمان اسلامی عضو كمیته امداد رسانی بین‌المللی ایراد كرد.این كمیته وابسته به مجلس اعلای امور اسلامی در مصر است.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/06/05/06.aspx?&mode=print