ساخت نمازخانه‌های متعدد درمدارس سراسر كشور

بيش از نيمی از مدارس كشور، متاسفانه فاقد نمازخانه هستند، برای رفع اين مشكل امسال به اندازه تمام سال‌های پس از انقلاب در مدارس كشور نمازخانه ساخته می‌شود.

حجت الاسلام سيد «جواد بهشتی»، مشاور وزير و مسئول ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش شعبه خراسان رضوی، با بيان اين مطلب اظهاركرد: با اعتباری معادل چهار ميليارد دلار كه توسط مجلس شورای اسلامی برای نوسازی مدارس كشور اختصاص يافته است، سازمان نوسازی مدارس به ساخت نمازخانه در مدارس كشور می‌پردازد.

وی توليد كتاب، نرم افزار، درج مقالاتی در مورد فلسفه نماز در نشريات رشد، آموزش ويژه مديران، توسعه مسابقات قرآن، اذان، احكام و انشای نماز و اصلاح محتوای كتاب‌های اين مسابقات، برگزاری نماز كيفی در مدرسه، توسعه نماز در بين دانش آموزان عشاير و مدارس روستايی، آموزش احكام نماز به نوسوادان را از مهم‌ترين برنامه‌های امسال ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش عنوان كرد.

مشاور وزير آموزش و پرورش در پايان، بهترين راهكار برای جذب بيشتر دانش آموزان به سمت نماز را مشاركت خود آنان در اين امر و سپردن كار به دانش آموزان دانست.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/05/30/06.aspx?&mode=print