متجاوزان اسرائیلی مجبور به عقب نشینی از مرجعیون و خیام شدند
مبارزان حزب الله لبنان امروز پنجشنبه 14دستگاه تانک رژیم صهیونیستی را در منطقه مرزی جنوب لبنان با فلسطین اشغالی منهدم کردند.

به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، مبارزان حزب الله لبنان در درگیریهای امروز خود در مناطق دشت خیام و مرجعیون در نزدیک نقطه مرزی لبنان با فلسطین اشغالی، 14تانک ارتش رژیم صهیونیستی را منهدم کردند.

برپایه این گزارش، مبارزان حزب الله نیروهای اشغالگر را مجبور به عقب نشینی از دشت خیام و مرجعیون کرده اند و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی برای خارج کردن تانک های آتش گرفته از محل درگیری، اقدام به شلیک گلوله های دود زا کرده اند.

مبارزان حزب الله امروز نیز در چند محور با نیروهای رژیم اشغالگر قدس در منطقه مرزی جنوب لبنان با فلسطین اشغالی درگیر شده و به مقابله با تلاش نیروهای این رژیم برای پیشروی پرداخته اند.

این درحالیست که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به گلوله باران توپخانه ای مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه می دهد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/05/19/11.aspx?&mode=print