همایش "دین و مدرنیته" برگزار می گردد
همایش یکروزه "دین و مدرنیته" با هدف بررسی مهمترین مسائل روشنفکران ایران پنجشنبه 26 مرداد از سوی مؤسسه گفتگوی ادیان برگزار می شود.

هدف از برگزاری این سمینار پرداختن به یکی از مهمترین مسائل روشنفکران ایرانی یعنی نسبت دین و مدرنیته است.

به همین منظور از اندیشمندان برجسته ایرانی که به طور خاص به این مسئله اندیشیده و پرداخته اند در این همایش بهره گرفته می شود، در همین راستا مقاله ای از دکتر سید حسین نصر ارائه و از دکتر عبدالکریم سروش، دکتر محسن کدیور و احمد نراقی دعوت شده است تا در این همایش یکروزه، تأملات خود را در این باب با علاقمندان در میان بگذارند.

این همایش پنجشنبه، 26 مرداد از ساعت 30/9 تا 19در حسینیه ارشاد برگزار می شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/05/19/10.aspx?&mode=print