مراسم «دیدار با پدران آسمانی» در گلزار شهدا برگزار می شود

دومین مراسم «دیدار با پدران آسمانی» در گلزار شهدای مراکز 8 استان در روز دوشنبه و سه شنبه، 16 و 17 مرداد برگزار می شود.

به نقل از ستاد برگزاری مراسم «دیدار با پدران آسمانی»؛ گروه کثیری از فرزندان شاهد همزمان با ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) مراسمی را در گلزار شهدای مراکز هشت استان(تهران،خراسان رضوی، اصفهان، فارس، اهواز، شاهرود، قزوین و همدان) برگزار می کنند.

ایجاد زمینه مناسب جهت بهبود و ارتقای رابطه فرزندان شاهد با افتخارات ناشی از مجاهدت پدران شهید، شناخت جایگاه و نقش فرزندان شاهد در جامعه، ایجاد هسته اولیه از فرزندان شاهد به منظور مشارکت و تعامل در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه ایثارگری، شناسایی نیروهای نخبه و فعال شاهد و تلاش در جهت ایجاد روحیه همکاری و تعامل در ایشان، فعال سازی و ارتقاء و بهره مندی از توانمندی های بالقوه و بالفعل فرزندان شاهد در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین اهداف این مراسم ذکر شده است. 

این مراسم با ایجاد شادی آفرینی توأم با معنویت قصد دارد تا با استفاده ازعناصر زیبا شناختی از توان و تخصص فرزندان شاهد در اجرای مراسم استفاده نماید.

بر اساس این گزارش؛ مراسم« دیدار با پدران آسمانی» در تهران روز سه شنبه 17 مرداد در گلزار شهدای تهران و در روز دوشنبه در گلزار شهدای مراکز استانهای ذکر شده، برگزار خواهد شد.

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/05/10/05.aspx?&mode=print