یك مقام حزب‌الله: پس از آتش‌بس آماده بررسی تمامی پیشنهادها هستیم

خبرگزاری فارس: یكی از نمایندگان حزب‌الله لبنان در پارلمان این كشور آمادگی این جنبش را برای بررسی همه پیشنهادها از جمله استقرار نیروهای بین المللی پس از اجرای آتش‌بس اعلام كرد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه از بیروت، حسن فضل الله تاكید كرد، وزیران حزب‌الله در جلسه روز پنج شنبه هیئت دولت كه در آن طرح "فؤاد سنیوره" برای برای برقراری صلح به تصویب رسید از خود نرمش و انعطاف نشان دادند.
وی افزود: حزب الله لبنان علاقمند به وحدت ملی لبنان است و می خواهد لبنان یكصدا و یكپارچه باشد.
حسن فضل الله گفت: ما آماده‌ایم موضوع استقرار نیروهای بین المللی را در جنوب لبنان مشروط به اینكه حاكمیت لبنان محترم شمرده شود، بررسی كنیم.
وی افزود: ما موضع واحدی را درباره این موضع در هیئت دولت اتخاذ خواهیم كرد.
حسن فضل الله خاطرنشان كرد: تاكنون تعداد نیروهای بین المللی و ماموریت و محدوده استقرار آنها مشخص نشده است و ما منتظریم ببینیم جامعه بین المللی چه چیزی را به ما پیشنهاد خواهد كرد.
فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه با ارائه طرح هفت ماده‌ای به كنفرانس بین المللی بررسی بحران خاورمیانه در رم، خواستار آتش بس و مبادله اسرا شد.
قرار دادن منطقه "مزارع شبعا" و تپه‌های "كفر شوبا" تحت نظارت سازمان ملل تا زمان ترسیم مرزها با سوریه، استقرار ارتش لبنان در جنوب لبنان و گسترش سلطه مركزی دولت، افزایش تعداد نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان و نیز تقویت تجهیزات و گسترش حوزه اختیارات و عملیات این نیروها و فراهم كردن مقدمات لازم برای بازگشت آوارگان لبنانی به موطن خود از دیگر موارد طرح پیشنهادی فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان در كنفرانس رم بود.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/05/06/04.aspx?&mode=print