در پايتخت تاجيكستان

احمدی نژاد: توفان خاورميانه قريب الوقوع است

محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه در پايتخت تاجيكستان تاكيد كرد، توفان در خاورميانه قريب‌الوقوع است.

دکتر احمدی نژاد گفت: هركسی باد بكارد، به ناچار توفان درو خواهد كرد.
وی در يك كنفرانس خبری مشترك با "امامعلي رحمانف"همتاي تاجيك خود در دوشنبه افزود: وقوع توفان در خاورميانه نزديك است و اين توفان دشمنان بشر را در برخواهد گرفت و آنها را به شدت نابود خواهد كرد.
احمدي نژاد گفت: كساني كه باد مي‌كارند ناگزير توفان درو خواهند كرد و اين براي منطقه بسيار خطرناك است.
رئيس جمهوري اسلامي ايران، لبنان را كشوري مستقل خواند و تاكيد كرد، تهاجم به اين كشور راه حل مشكلات نيست بلكه به تشديد مشكلات در منطقه دامن مي‌زند.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/05/04/07.aspx?&mode=print