در بیانیه علمای شیعه و اهل تسنن لبنان تاكید شد: همراه حزب الله باشید تا به كشور آسیبی نرسد

به نقل از خبرگزاری لبنان، در بیانیه علمای شیعه و اهل تسنن استان عكار لبنان تأكید شده است: در شرائط بحرانی كنونی كه اسرائیل بي‌رحمانه مناطق جنوبی لبنان را مورد تجاوز خود قرار داده است، هیچ چیز مانند حفظ وحدت و یكپارچگی و استمرار مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی، نمی تواند منجر به پیروزی مردم لبنان شود.

علمای استان عكار تأكید كردند: متأسفانه افراد و مسؤولینی در لبنان، خواستار توقف حملات حزب الله هستند كه این امر نشان از ضعف و زبونی این افراد دارد كه ملت نباید به سخنان بي‌اساس این عده توجه كند.

در این بیانیه همچنین تأكید شده است: اگر ملت پشت سر مقاومت اسلامی حزب الله حركت كنند، لبنان با پیروزی از این مرحله عبور مي‌كند.

علمای شیعه و سنی استان عكار همچنین از مواضع بسیار خوب رییس جمهور لبنان، امیل لحود، مبنی بر حمایت مقاومت اسلامی تشكر كردند و خواستار استمرار این‌گونه حمایت‌ها از سوی دولتمردان شدند.
 


منبع: خبرگزاری رسا

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/29/08.aspx?&mode=print