یك مقام حزب‌الله:

موشك‌های حزب‌الله برای ماهها هدف قرار دادن اسرائیل كافی است

حزب الله لبنان بر توانمندی نظامی خود برای ادامه حملات موشكی به سرزمین‌های اشغالی تاكید كرد.

"محمود قماطی" عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان امروز به خبرگزاری فرانسه گفت: حزب الله لبنان از انبارهای موشكی كافی برای حمله به اسرائیل تا ماههای طولانی برخوردار است.
وی افزود، حزب الله به طور حساب شده شمال اسرائیل را بمباران می‌كند و می‌تواند طی ماههای طولانی شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات موشكی خود قرار دهد.
این مقام حزب‌الله گفت: اسرائیل نتوانسته است خطوط تداركاتی به جنوب لبنان را قطع كند.
در جریان حملات نظامیان صهیونیست به جنوب لبنان و دفاع نیروهای مقاومت، دو نظامی اسرائیلی كشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/28/11.aspx?&mode=print