جلد سوم دايره‌المعارف قرآن كريم منتشر شد

جلد سوم دايره‌المعارف قرآن كريم به بيان معانی واژه‌های قرآن كريم می‌پردازد. اين اثر در مركز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهيه و منتشر شده‌است.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی رسا، جلد سوم دايره‌المعارف قرآن كريم در 139 مدخل به بيان معانی واژه‌های قرآن كريم می‌پردازد كه با همكاری 61 پژوهشگر در مركز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهيه و منتشر شده است.

دايره‌المعارف قرآن كريم با هدف آسان‌ياب كردن اطلاعات ناب در قلمرو معارف، ‌اعلام و علوم قرآن، با همكاری و همفكری 61 پژوهشگر و محقق تدوين شده‌است.

تعريف استخاره
استخاره ازريشه «خ-ی-ر» و از باب استفعال، در لغت به معنای «طلب خير در چيزی» و در اصطلاح، واگذار كردن انتخاب به خداوند با دعا و عمل مخصوص در كاری است كه انسان در انجام دادن آن مردد است.

در اين كتاب در خصوص استخاره آمده است: استخاره ازريشه «خ-ی-ر» و از باب استفعال، در لغت به معنای «طلب خير در چيزی» و در اصطلاح، واگذار كردن انتخاب به خداوند با دعا و عمل مخصوص در كاری است كه انسان در انجام دادن آن مردد است.

اين واژه در قرآن نيامده است ولی با توجه به اين كه مسلمانان در مواردی برای تصميم‌گيری در كارهايشان از روش استخاره با قرآن استفاده می‌كنند، در حوزه مسايل پيرامون قرآن قرار می‌گيرد و از آن جهت كه برخی مفسران آيه شريف «ان تستقسموا بالازلم» را به استخاره تفسير كرده‌اند، می‌تواند در حوزه معارف قرآن قرار گيرد.

جلد سوم دايره‌المعارف قرآن كريم در سال 1385 توسط مركز فرهنگ و معارف قرآن تهيه و تدوين شده و با همت مؤسسه بوستان كتاب در شمارگان 1500 نسخه روانه بازار نشر گرديده‌است.

شايان ذكر است، مركز فرهنگ و معارف قرآن، كه نزديك به دو دهه فعاليت قرآنی دارد، با بهره‌گيری از تجربه ها و پژوهش‌های انجام شده، برای نخستين بار در جهان اسلام به تأليف دايره‌المعارف قرآن كريم اقدام كرده‌است. اين مجموعه از كتاب‌های برگزيده قرآنی در 1383 و از كتاب‌های برگزيده پژوهش‌گران دين و فرهنگ در سال 1381 می‌باشد.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/28/05.aspx?&mode=print