اختصاص بودجه 26 ميليون دلاری برای كنترل مسلمانان استراليا

دولت استراليا 26 ميليون دلار برای كنترل جامعه مسلمانان اين كشور و آنچه كه مبارزه با افراطی‌گری خوانده می شود، اختصاص داد.

به نقل از يونايتد پرس، اندرو راب، دبير امور فرهنگی و مهاجرت مجلس استراليا, اختصاص اين بوجه در راستای تحقق اهداف «طرح ضربتی ملی» عنوان كرده و افزود: «تلفيق مسلمانان در جامعه استراليا، آموزش، اشتغال، امكان دسترسی سريع مقامات به مسلمانان و كنترل آنها از جمله برنامه هايی است كه در قالب «طرح ضربتی ملی» گنجانده شده است».

وی افزود: «اين طرح می تواند به رفع ديدگاه های منفی موجود نسبت به مسلمانان در استراليا كمك كند».

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/28/03.aspx?&mode=print