كمبريج پيشتاز رشد اسلام در انگليس

وجود بيش از 1500 مسجد، 300 مدرسه اسلامی و جمعيتی در حدود 3 ميليون مسلمان در انگليس نشان از گسترش روزافزون اسلام در اين كشور دارد.

بازگشايی فروشگاه‌های عرضه محصولات حلال، اجرای قوانين اسلامی در بخش‌های مسلمان‌نشين بيرمنگام، حضور دانش‌آموزان و دانشجويان با حجاب اسلامی در مراكز آموزشی و تشكيل حزب اسلامی Respect در مجلس انگليس و نيز حضور مسلمانان در شوراهای شهری بيانگر قدرت‌يافتن جامعه مسلمانان انگليس است. اما رشد اسلام در شهر كمبريج، در مقايسه با ديگر مناطق بريتانيا، سرعت بيشتر يافته است.

ايجاد سه نمازخانه در دانشكده‌های مختلف دانشگاه كمبريج، اختصاص مكانی در بيمارستان‌ آدن‌بروكز برای ادای نماز و دو مسجد بزرگ در مناطق مهم كمبريج و تدريس علوم اسلامی در مسجد صديق، فرصت ترويج اسلام و انجام مناسك اسلامی را برای چهار هزار مسلمان اين شهر فراهم كرده است.

مسلمانان در شورای شهر كمبريج حضور پررنگی دارند به‌گونه‌ای كه اكثريت مطلق در شورا با مسلمانان است.

البته گسترش اسلام نگرانی‌هايی در محافل سياسی انگليس بوجود آورده است. برخی از اعضای حزب ملی بريتانيا با ابراز نگرانی از اين امر عنوان كرده‌اند كه دولت انگليس در كمبريج و ديگر مناطق با گسترش تدريجی اسلام در حال باختن بازی به مسلمانان در عرصه سياسی و اجتماعی است و از غيرمسلمانان خواسته‌اند در مناطقی كه جمعيتی بيشتری از مسلمانان ساكن هستند، با شركت خود در انتخابات مختلف و رای به رقبای نامزدهای مسلمانان از ورود آنها به پارلمان و شوراها جلوگيری كنند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/27/05.aspx?&mode=print