نخستين دانش آموزان دبيرستان اسلامی فرانسه فارغ التحصيل شدند

20 دانش آموز مسلمان از تنها دبيرستان اسلامی فرانسه فارغ التحصيل شدند.

به نقل از شبكه خبری«المحيط»، نخستين گروه از دانش‌آموزان مسلمان از دبيرستان «ابن رشد» به عنوان تنها دبيرستان اسلامی فرانسه واقع در شهر «ليل» از اين مدرسه فارغ التحصيل شدند.

«مخلوف مامش» معاون مدرسه ابن رشد گفت: ما امروزشاهد موفقيت و فارغ التحصيلی 20 دانش آموز از اين مدرسه هستيم كه 15 نفرار آنان با كسب معدل بالا ، جزء نفرات برگزيده منطقه شدند.

معاون مدرسه «ابن رشد» همچنين پيش بينی می كند كه امسال تعداد ثبت نام كنندگان اين مدرسه به 90 دانش آموز برسد.

وی گفت: تاسيس اين مدرسه با استقبال دانش آموزان محجبه ای كه از مدارس دولتی اخراج شدند، مواجه شد، اگرچه دانش آموزان غير مسلمان نيز می توانند در اين مدرسه تحصيل كنند.

مامش گفت: دبيرستان«ابن رشد» پس از اخراج دانش آموزان محجبه مسلمان از مدارس دولتی با موافقت وزارت آموزش فرانسه وبنا به قانون تاسيس مدارس دينی مانند مدارس كاتوليكی و يهودی سال 2003 ميلادی در اين كشور ساخته شد.

هزينه ساليانه اين مدرسه 600 هزار يورو است كه ازسوی اقليت‌های مسلمان تامين می‌شود و البته دولت نيز خواستار مشاركت در تامين هزينه مالی اين مدرسه است.

گفتنی است با گذشت 5 سال از موفقيت كار مدرسه دولت 80 درصد هزينه اين مدرسه را تامين خواهد كرد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/25/06.aspx?&mode=print