پاسخ مكاتبه‌ای به بيش از 10000 شبهه دينی در آستان قدس رضوی

واحد پاسخ‌گويی به سؤوالات دينی آستان قدس رضوی به بيش از 10 هزار شبهه دينی به‌صورت مكاتبه‌ای پاسخ داده است.

از زمان آغاز فعاليت اين واحد در آستان قدس رضوی تاكنون، بيش از 20 هزار سؤوال از 225 شهر و شهرستان و نيز كشورهای عربی و افغانستان به اين مركز ارسال و به نيمی از آنها به‌صورت مكاتبه‌ای پاسخ داده شده است.

علاوه بر پست، پاسخ نامه‌ها از طريق دورنگار و پست الكترونيكی برای مخاطبان ارسال می‌شود. همچنين علاقه‌مندان برای طرح پرسش‌های خود با اين مركز می‌توانند از طريق دورنگار 2235312 اقدام كنند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/24/09.aspx?&mode=print